Regjering og media lyver for folket – nå blir NORGE en POLITISTAT

Fred Johs Blogspot
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Statsminister og helseminister – går nå inn for å bruke forsvaret i kampen mot oss som nekter å ta denne giften.

Høyremannen og multimillionæren og svartarbeids kongen som representerer AP? Jonas G Støre – for tiden talsmann for forretningsministeriet som viderebringer ordrene fra vår regjering i Brussel.
Fred Johs

Publisert den 19.12. 2021 kl. 15:20

Av Fred Johs

Beklager til mine mange trofaste følgere og lesere – denne artikkelen var planlagt å komme ut for snart en uke siden – men som noen av dere har fått med seg, har det vært en noe spesiell uke for meg…

For noen få dager siden kunne vi melde om at KRIGEN ER STARTET – i Frankrike. Nå kommer meldinger om at regjeringen legger opp til at forsvaret skal bidra og være med i «vaksinasjon» av folket.

screenshot fra ABC Nyheter

Vi som har fulgt med og fått oppdateringer fra hele verden og som du ikke får via de samkjørte mediene her i landet, vet hva dette betyr… Det er bare å kikke til de andre landene som allerede har innført dette, og se hvor vellykket det ble for folket. Australia – totalt nedstengt, og du blir sendt i en av de mange konsentrasjonskampene om du ikke har tatt denne giften. Det hjelper ikke om du tester negativt på den intetsigende PCR-testen. Du blir hentet uansett – og tvangsforgiftet der.

Det samme er innført i Østeriket. Også der er er det nå lagt opp til tvangsforgiftning med genmodifiserte injeksjoner – som fremdeles ikke har noen endelig godkjenning – av alle innbyggerne, og dem som ikke har dette forhatte Corona-passet, blir ved utplasserte kontrollpunkter bøtelagt med opp til 7000 Euro – gjerne flere ganger samme dagen… Og nekter du å ta denne giften, vil dem fengsle deg – gjerne opp i ett år om gangen. I Frankrike forsøkes det samme nå, og der kjemper innbyggerne nå en hard kamp for sin frihet. Den frihetskampen (borgerkrigen) vil spre seg til resten av Europa – først ut er kanskje Østerrike, så kommer nok Tyskland, Italia, Spania, Belgia, Nederland osv.. så videre til Danmark og til de baltiske landene – og Norge med.

Bergens Tidende kunne mandagen melde om nye nasjonale retningslinjer i forbindelse med denne politiske pandemien som blir påført folket. Spørsmålet er igjen; om både våre formyndere og mediene har dekning for det dem hevder… Det har dem nemlig ikke, og det er ikke nødvendig å lete lengre enn til FHI sitt eget tallmateriale for å se at dem LYVER FOR FOLKET.

Det var langt flere innlagte – og døde – både i 2017 – 2018 og 2019, uten at det var snakk om eller at noen tenkte på å stenge ned landet og drive flere hundrede tusen ut i arbeidsledighet. At «Corona»-pasienter knekker sykehusene er en myte og en løgn, de utgjør kun 14 prosent av alle innlagte.

Vaksine-storinvestor Bill Gates – og Leder for WHO: Tedros Adhamon – Begge med en nokså frynsete historie og fortid

Eneste grunnen til at det hele nå igjen blir presentert som en «krise» og pandemi, er de økonomiske forpliktelsene som ligger rundt både disse såkalte vaksinene, «veikartet» til WEF (World Economic Forum) ved Klaus Schwab – og ikke minst hva WHO klarte å komme opp med for kort tid siden med denne nye «Omicron» varianten av en SARS-Cov-2 – Covid-19. Det finnes rikelig med bevis på at dette er en direkte – politisk og økonomisk svindel. Denne nye varianten som skal ha blitt oppdaget i Sør-Afrika og som både helsemyndigheter og statsoverhoder i landet sier ikke har ført til noen økte verken innleggelser eller dødsfall, brukes nå effektivt – også her i landet – for å kunne nyttiggjøre seg bruken av en ny runde med restriksjoner, nedstenginger og innskrenking av folkets frihet – som enda en gang er direkte brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Les også: «Vi tabbet oss ut. Vi visste ikke at Spike Protein er et GIFTSTOFF»

Varianten Omicron (B1.1.529) ble straks kategorisert av WHO – (oversatt til norsk; Verdens Helseorganisasjon)   som et Virus of Concern (VOC) – (et virus som gir bekymring), dvs. en svært smittsom utgave av SARS-CoV-2. (WHOs “technical advisory group). For å tilfredsstille Big Pharma industrien, endret den gjennomkorrupte WHO sin offisielle beskrivelse av hva som skulle betegnes som en pandemi for bare noen år siden – og for å få fortgang i «vaksineringen» verden over (les inntjeningen til Pharma-industrien) – endret dem like godt også «reglene» for hva som skal til for å oppnå «flokkimmunitet».

Hva er flokkimmunitet

Bildet nedenfor er hentet fra WHO sine egne sider:

Dette er teksten (til venstre) den 9. juni -2020: Flokkimmunitet er den indirekte beskyttelsen fra en infeksjonssykdom når befolkningen er immun enten via vaksine eller tidligere infeksjoner. Dette betyr at selv personer som ikke har blitt smittet, eller hvor en infeksjon ikke har utløst en immunrespons, er de beskyttet fordi mennesker rundt dem som er immune kan fungere som buffere mellom dem og en smittet person. Terskelen for å oppnå flokkimmunitet for Covid-19, er ennå ikke helt klart.

I teksten (til høyre) den 13. november 2020 heter det: Flokkimmunitet, også kjent som «befolkningsimmunitet», er et konsept som brukes for vaksinasjon, der en befolkningen kan beskyttes mot et bestemt virus hvis en terskel for vaksinasjon nås. Flokkimmunitet oppnås ved å beskytte mennesker mot virus, ikke ved å utsette dem for det. Les general-direktørens 12. oktober medieorienterings tale for flere detaljer .

Altså to helt motstridene forklaringer på hva flokkimmunitet er for noe… Det er pengene og det gjennomkorrupte WHO som taler.

Den første kjente bekreftede B.1.1.529-infeksjonen er fra en prøve tatt november 9. 2021. «Viruset» må jo ha superkrefter for å kunne klare å spre seg til hele verden på så kort tid, spesielt med tanke på at nær sagt alle grenseoverganger verden over er stengt med ditto kontroll og karantene tider for dem som måtte komme til et annet land fra Sør-Afrika – eller fra hvor som helst… Denne som fikk navnet SARS-Cov2-Covid-19 som skal ha blitt offisielt «oppdaget» i begynnelsen desember 1019 – på en tid det ikke var noen restriksjoner og karantener – og når kom den til Norge? Det var vel i midten av mars 2020… Så hvordan kan denne varianten som har fått navnet Omicron, klare å spre seg til hele verden på knapt 14 dager???? ……. Eller er det noen her som har et forklaringsproblem?

WHO er gjennomkorrupt og styres av Big Pharma industrien med Bill Gates i førersetet som kanskje den største investoren i nettopp Pharma industrien – (i tillegg til å være den som eier mest landbruksareal i USA – til bruk for sin maniske produksjon av genmodifiserte «grønnsaker og «frukter»). WHO med mange flere – inkludert norske myndigheter, viser til den store økningen av «registrerte tilfeller» i Sør-Afrika. Det er bare det at dette også er en sannhet med kraftige modifikasjoner. Den økningen som ble registrert skyldes helt andre forhold; nemlig etterregistreringer inn til helsemyndighetene – etterregistreringer helt tilbake fra april i år. – og har ingenting med noe Omicron å gjøre. Når det er sagt, må det legges til at denne «Omicron» ble heller ikke oppdaget første gang i Sør-Afrika… Den ble beviselig bragt FRA Nederland TIL Sør-Afrika.. Men er det så nøye da, når dem har fått oppnådd akkurat det dem ville?

Les teksten og datoen i denne kommunikasjonsmeldingen.

Til den som ennå ikke har oppfattet det. Hele denne «pandemien» er planlagt og har vært planlagt i mange år. Vi er ikke «utsatt» for annet enn en normal sesongbasert influensa som vi har hvert år – skjønt denne «Omicron» er betegnet som en mild forkjølelse også av norske leger som ennå ikke er blitt bakbundet. Pandemien er politisk og økonomisk motivert, og pandemien finnes kun i media og hos vårt forretningsministerium (ofte omtalt som regjering) her i landet – ingenting annet.

Folk skal vite at det dreier seg om ufattelig mye penger for dem involverte – ikke minst også for politikere og ikke minst ledende helsepersonell – også her i landet. Så å holde denne «pandemien» levende lengst mulig er åpenbart god butikk for dem få – på bekostning av både samfunnet og alle oss andre som må betale for festen… En kan jo starte med sjefen for FHI (Folkehelse Instituttet) – Camilla Stoltenberg, og se hva hun fikk i honorar for å bidra til denne bløffen:

Camilla Stoltenberg

Camilla Stoltenberg tjente 1.302.599 kroner i 2019, men i løpet av 2020 økte hun den skattbare inntekten til 4.060.116 kroner. Formuen gjorde også et byks, fra 6.642.245 kroner i 2019 til 11.976.409 kroner i 2020. — Så kan en jo spørre seg hvordan det gikk til?

Hennes egen forklaring må jo sies å være nokså primitiv og lite oppfinnsom; «Jeg jobber jo mye overtid da, og det for jeg jo ikke betalt for»!

Når vi samtidig vet at Stoltenberg familien – eller skal vi si «Dynastiet» blir fôret med millioner hvert år direkte fra grunnleggeren av «Folkehelse Instituttet»; – Rockefeller familien – og som samtidig også er den som sitter bak i kulissene og styrer dette «showet» som nå pågår over hele verden – Da er det vel ikke så vanskelig å legge to og to sammen – er det vell?

Er det også derfor FHI med Camilla Stoltenberg i spissen, velger å manipulere med tallene for å få folk til å tro at det er uvaksinerte som er i flertall av de innlagte på sykehus? Det er beviselig feil. «Vaksinerte» er i flertall, uansett hvordan dem velger å presentere tallene for det naive norske folk som ikke engang evner å legge samme to og to. Gå inn på FHI sine sider og studer spesielt tallmaterialet for uke 49 – og en ser at avsløringene står i kø.

David Rockefeller «formet» grunnlaget for den konstruerte pandemien vi har i dag allerede i 2010 i sitt «Rockefeller Foundation Scenarios – 2010

Her et lite utdrag fra side 19 i «manifestet»:
(En godt planlagt fremgang – kan en si) Kinas regjering var ikke den eneste som tok ekstreme tiltak for å beskytte sine innbyggere fra risiko og eksponering. Under pandemien, nasjonale ledere over hele verden bøyde seg i myndighet og pålagte lufttette regler og restriksjoner, fra obligatorisk bruk av ansikt masker til kroppstemperatursjekker ved inngangene til fellesrom som togstasjoner og supermarkeder.

Selv etter at pandemien bleknet, denne mer autoritære kontrollen og kontrollen av innbyggere og deres aktiviteter ble fast og jevn intensivert. For å beskytte seg mot spredningen av stadig flere globale problemer — fra pandemier og transnasjonal terrorisme til miljøkriser og økende fattigdom – ledere verden rundt tok et fastere grep om makten.

Til å begynne med i «forestillingen» (ideen) om en mer kontrollert verden, fikk den bred aksept og godkjenning. Innbyggere ga villig opp noe av suvereniteten deres – og deres privatliv – til mer paternalistiske stater i bytte mot større sikkerhet og stabilitet. Innbyggerne var mer tolerante, og til og med ivrige etter en «ovenfra og ned» retning og tilsyn, og nasjonale ledere hadde derved større spillerom til å innføre orden i måter de fant passende.

I utviklede land, ville dette økte tilsynet ta mange former: biometrisk IDer for alle innbyggere – for eksempel, og strammere regulering av «nøkkelnæringer» hvis stabilitet ble ansett som avgjørende for «nasjonale» interesser. I mange utviklede land, ble det påtvunget samarbeid med en rekke nye forskrifter og avtaler sakte men stadig mer intensiv for en «gjenopprettet» orden (kontroll over mennesker) og, viktigere; – økonomisk vekst. (FJ: for hvem?)

Dette ble skrevet i 2010 – Kjenner vi det igjen?

Link: Rockefeller-foundation-scenarios-2010

—–

Så kan vi jo se på de andre «helsetoppene» i landet:

Oversikt hentet fra Nettavisen.no

Og gjerne sammenligne det med hva dem hadde i 2019 –

Oversikt hentet fra Nettavisen.no
This image has an empty alt attribute; its file name is jeg-stoler-pa-regjeringen.jpg
Naive Nordmenn forstår ikke at dem blir kokt før det er for sent til å hoppe ut av gryta

Folket må etter hvert klare å oppfatte at dem er blitt lurt. Det er ingenting i denne «pandemien» som faktisk er en pandemi i ordets egentlige betydning. Men her i landet støtter sauene seg godt til gjeteren, og følger denne gladelig til slaktehuset – og stoler blindt på hva de samkjørte mediene forteller at hva dem skal mene og tenke… Hvilken enkel oppgave dem faktisk har, med et så naivt og myndighetstro folkeslag som nordmenn faktisk er. Folk står ukritisk i kø for å la seg teste med en PCR-test som ikke kan fortelle dem noe som helst – og som danner grunnlaget for hele svindelen. Dem stiller seg også ukritisk i kø for å la seg forgifte med denne genmodifiserte kvikksølv bestående giften. Helt ubegripelig.

I Australia sier dem det rett ut; Vi må sørge for å SLUSE SAUENE gjennom «vaksine» programmet før vi er i mål –

–DEM LER AV OSS: —

Og nå skal MILITÆRE settes inn i «hjelp» til denne giftinjiseringen av folket.

Forstår ikke folk hvor dette ender? Om kort tid, blir det åpen klapp jakt på folk som har forstått galskapen og ikke vil la seg forgifte med denne «vaksinen» for befolkningsreduksjon.

Vårt land og vår nasjon – har mistet sin selvstendighet og folket sin frihet – FOLKETS FRIHET – Tygg litt på det….

Samtidig ser det ut til at tiden løper fra våre korrupte politikere og globalister. Det skjer ting i bakgrunnen som gir dem stor grunn til bekymring – og det er også en av grunnene til at det haster veldig med å oppfylle sine forpliktelse i forhold til både Pharmaindustrien, WHO og ikke minst WEF med sin «NEW WORLD ORDER…

Hva dette egentlig dreier seg om kan du lese her: Kokorona-eventyret: injiserte vil dø i løpet av 5 år!

Hva disse giftstoffene inneholder, kan leses her: Disse giftstoffene blir INJEKTERT i barna dine; Innholdet bør i aller høyeste grad leses og oppfattes. Noen av resultatene kan du se nedenfor.

Her en liste jeg kom over, fra november med døde atleter/ idrettsfolk (i hovedsak fotballspillere) i ung alder, og helt ned i 12 år – Noen fått alvorlige hjerteproblemer … De hadde alle tilfelles at dem nettopp var blitt injisert med denne giften – Ikke fortell at dette er normalt:

Újhegyi György

21. november · Jeg er målløs.. – (listen er google oversatt fra ungarsk)

 • 1) 33 år gammel profesjonell danser Santo Giuliano får hjerteinfarkt etter mottatt «medisinsk behandling» (vaksinen).
 • 2) Jalen Leavey fotballspiller dør.
 • 3) Tirrell Williams fotballspiller dør.
 • 4) Okafor Kelechi fotballspiller dør.
 • 5) Lee Moses fotballspiller dør.
 • 6) Stephen Sylvester Fotballspiller dør.
 • 7) Emmanuel Antwi fotballspiller dør.
 • 8) Cayetano Nsofor fotballspiller dør.
 • 9) Moira Claire Arney er død.
 • 10) Andrew Roseman baseballpitcher dør.
 • 11) Nickolas Lawrinas fotballspiller dør.
 • 12) Miquel Lugo Martyr dør.
 • 13) Fotballspilleren Devon DuHart dør.
 • 14) Fotballspilleren Ivan Hicks dør.
 • 15) Joe Bradshaw Fotballspiller dør.
 • 16) Drake Geiger fotballspiller dør.
 • 17) Joshua Ivory Fotballspiller dør.
 • 18) Quandarius Wilbur fotballspiller dør.
 • 19) Dimitri McKee fotballspiller dør.
 • 20) Rugbyspiller Dave Hyde dør.
 • 21) Yusuke Kinoshita baseballspiller dør.
 • 22) Olivia Podmore olympisk syklist dør.
 • 23) Speedster Cameron Burell er død.
 • 24) Kinesisk olympisk mester Gilbert Kwemoi døde.
 • 25) Tidligere Franck Berrier fotballspiller dør.
 • 26) Den belgiske fotballspilleren Jente Van Genechten lider av hjerteinfarkt.
 • 27) Venezuelansk maratonmester Alexaida Guedez dør.
 • 28) 29 år gamle Jose dos Reis krasjer på banen og må gjenopplives.
 • 29) Diego Ferchaud lider av hjertestans.
 • 30) ASV Baden østerrikske spiller kollapser på banen og trenger gjenoppliving.
 • 31) 16 år gammel fotballspiller i Bergamo lider av hjertestans.
 • 32) 27 år gammel belgisk fotballspiller Jens De Smet dør.
 • 33) 13 år gammel fotballspiller får hjerteinfarkt på banen.
 • 34) Dylan Rich fotballspiller dør.
 • 35) Birati Club Münster-spiller lider av hjerteinfarkt.
 • 36) Abou Ali kolliderer med hjertestans.
 • 37) Sebastian Bos skøyteløper dør.
 • 38) Tidligere NFL Pro Parys Haralson dør.
 • 39) Francis Perron fotballspiller dør.
 • 40) 19 år gammel fotballspiller fra FC Nantes lider av hjerteinfarkt.
 • 41) Tysklands volleyballtrener, Traktor Divitz dør.
 • 42) Shrewsbury-spissen Ryan Bowman ble behandlet med en hjertestarter under kampen.
 • 43) Lukas Bommer keeper dør.
 • 44) Profesjonell fotballspiller Fellipe de Jesus Moreira lider av dobbelt hjerteinfarkt
 • 45) Gianni syklistmester dør.
 • 46) Engelskmannen Helen Byrne, som sliter med hjerteproblemer, må fjernes fra banen under VM.
 • 47) Tysklands lagleder Dietmar Gladow dør.
 • 48) Den tyske keeperen Bruno Stein dør i en alder av 15 år.
 • 49) 14 år gammel amerikansk fotballspiller Ava Azzopardi kollapser i koma.
 • 50) 12 år gamle Jayson Kidd dør etter å ha kollapset under basketballtrening i USA.
 • 51) Robert Lima dør av hjerteinfarkt i Uruguay, og innen timer dør kona hans.
 • 52) George Peterson kroppsbygger dør.
 • 53) Steel Cali Kick Boxing Champion er død.
 • 54) Mr Olympia Shawn Rhoden er død.
 • 55) Den italienske fotballspilleren Giuseppe Perrino dør på banen.
  • [Merlina Marcan]

Hva skjer i bakgrunnen?

Det er flere ting som kan tyde på at det kan komme en endring og en slutt på denne faenskapen. I USA skjer det mye nå som ikke mediene verken der eller her beretter noe om. Det har vært flere domfellelser også her i Europa mot politikere som har påført folket sitt pålegg og krav som det ikke finnes dekning for i forbindelse med denne Covid-19 farsen.

Nå er det også åpnet etterforskning i Sverige mot politikere og helsepersonell der. Det er avdekket at også i Sverige, dreier det hele seg om penger – store penger. Politikere og helsepersonell er (ikke uventet) kjøpt og betalt av Big Pharma- industrien – Hva kan «lønnsøkningene» skyldes for de norske, som vist ovenfor? Når skjer det noe i Norge? Her gjemmer dem seg i kameraderi og dekker hverandres svindel og bedrag. Men tiden kommer til dem også – Hold ut!

Sigve G. Varholm

Til slutt – Lytt vil hva Melissa Suimmei (insider uavhengig investor) forteller om planene og hva som kommer og er rett rundt hjørnet også for Norge – Prøv å forstå hva dette egentlig handler om: (engelsk tale)

VI MÅ VÅKNE NÅ OG TA KAMPEN FOR VÅR FRIHET – DET ER INGEN ANDRE SOM SOM TAR KAMPEN FOR OSS – VI MÅ GJØRE DETTE SELVVI MÅ SAMLE OG FORENE OSS ALLE – UANSETT POLITISK TILHØRIGHET «VAKSINERT» ELLER IKKE OG KJEMPE DENNE KAMPEN SAMMEN – FOR VÅR FRIHET – FOR VÅRE BARN OG BARNEBARN

———————–

Vil gjerne høre dine meninger /kommentarer til artikkelen – uansett standpunkt. Dine meninger og tanker er verdifulle – så legg inn dine kommentarer i kommentarfeltet nedenfor. Ser frem til en konstruktiv debatt  – Ha en fin kveld.

Det er mulig å kommentere ved bruk av WordPress – Google – Twitter eller Face-Book konto. Kommentarfeltet er i bunnen av siden.

Du kan følge bloggen via Email, ved å legge denne inn i feltet nedenfor.

Denne bloggen kjøres uten reklame, og slik ønsker vi at det skal fortsette. Om du liker hva du leser og finner i denne bloggen, vil vi sette stor pris på alle bidrag som kan hjelpe å dekke de løpende kostnadene. Takk til dere alle.

Make a one-time donation

Your contribution is appreciated.

Donate


Make a monthly donation

Your contribution is appreciated.

Donate monthly


Make a yearly donation

Your contribution is appreciated.

Donate yearly

Les artikkelen direkte fra kilden

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar