Realisme eller fantasi i pandemihåndteringen?

Resett.no
Vi er nå inne i en ny Covid bølge og strenge «tiltak» er innført igjen av myndighetene. Er disse «tiltakene» basert på fornuftige avveininger?  Det er dessverre all grunn til å betvile dette. Å forholde seg til statistikk og tall er for de fleste vanskelig. Undersøkelser har vist at folk har en sterkt overdreven oppfatning […]