PSTs dobbeltkommunikasjon

Ninacappelen.com
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Sannheten har en egen evne til å finne sine egne veier, og folket vil ha friheten tilbake. Freedom Convoy i Canada inspirerer en hel verden. 19. februar mobiliserer folket i Norge.

Ifølge PST er det økt aktivitet blant folk med antistatlige overbevisninger i Norge. Konspirasjoner om korona er et samlende tema. Det skriver PST i sin årlige nasjonale trusselvurdering som ble lagt frem på fredag, gjengitt av AftenpostenMed dette menes folk som hevder staten ikke har noe grunnlag for maktutøvelse og som mener nye lover, regler, og tiltak mot Covid-19 er maktmidler som krenker borgeres frihet og suverenitet. PST vurderer det imidlertid som lite sannsynlig at personer med slike overbevisninger vil forsøke å utføre terrorhandlinger i Norge.

Det e-tjenesten og PST omtaler som en trussel fra “antistat-bevegelser” har ikke vokst frem fra intet. Økende mistillit til myndigheter og statsapparat i mange land er en direkte følge av at myndigheter har handlet på måter som bryter med den allmenne rettsfølelsen og strider mot nasjonale og internasjonale lover. Når det skjer, er folkets lydighet til makthaverne i realiteten en fare. Som det ble slått fast under Nürnberg-prosessen etter andre verdenskrig, er den enkelte myndighetsperson personlig ansvarlig for sine handlinger. Man kan altså, juridisk sett, i kraft av sin stilling ikke gjemme seg bak et mantra om at man kun “fulgte ordre”.  

Les også Politiker i EU-parlamentet uttrykker full støtte til Freedom Convoy i Canada

​PSTs kommunikasjonsstrategi gir inntrykk av å ekstremliggjøre helt vanlige mennesker som har en sunn skepsis til myndighetenes stadige destruktive nedstengninger og ensidige informasjon, og fokus på vaksiner som eneste vei ut av pandemien. Det er hevet over enhver tvil at nedstengningene har ført til dårligere folkehelse i form av mer psykiske lidelser i befolkningen, massive oppsigelser, og en rekke konkurser i privat næringsliv. Mange har mistet sitt livsverk og sine hjem som følge av de drakoniske tiltakene som nå har vart i to år.

Men ifølge PST er alle som er skeptiske til statens Covid-håndtering nå definert som “høyreekstreme” på linje med farlige terrorister. PST mener at kommunikasjonen fra «konspirasjonsteoretikere» inneholder hets, trusler og hatefulle ytringer. PST har altså valgt en kommunikasjonsstrategi der man “brunbeiser” den delen av befolkningen som er opptatt av grunnleggende menneskerettigheter som frie helsevalg og kroppslig integritet. Det er ikke til å tro! Som forventet er reaksjonene i sosiale medier sterke. Noen har uttrykt sinne, mens andre har reagert med latterliggjøring. Selv reagerte jeg med vantro og tenkte at det måtte være en dårlig spøk. Hadde det ikke vært så til de grader stupid at det må ignoreres, skal man ikke se bort ifra at dette kvalifiserer til anmeldelse for hatprat etter strl §185, samt erstatning etter injurielovgivningen. Et PST som fungerer på dette nivået vanner ut respekten for myndighetene, og er åpenbart en trussel mot rikets sikkerhet.

“Vi er ikke noe meningspoliti”, sier PST-sjef Sjøvold. Neivel, men hva er da grunnen til at alle som takker nei til en frivillig uprøvd Covid-injeksjon, uten immunitetseffekt, med beviselig svært alvorlige bivirkninger blir definert som “høyreekstreme”? PST kunne enkelt ha valgt en mer saklig kommunikasjon. Istedet tegner man et bilde av “konspirasjonsteoretikere” (folk som er i stand til å tenke selv red. anm.) som ytterliggående samfunnsfiender. Det er vanskelig å tolke strategien som noe annet enn en hersketeknikk som gjenspeiler det faktum at myndighetene er i ferd med å miste kontroll over hva folk blir fortalt. PSTs kommunikasjonsform blir dermed kontraproduktiv og tillitsreduserende, og en trussel mot ytringsfriheten. Om PST virkelig ikke vil være noe meningspoliti som de selv sier, burde de se seg selv i speilet og vurdere effekten av sin egen politiserte kommunikasjon. 

“You can fool some of the people all of the time and all of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all of the time”
–  Abraham Lincoln

Dersom jeg var i skoene til PST, vår statsminister, et samlet storting, og våre helsemyndigheter helt ned til den enkelte helsearbeider ville jeg brukt 18 minutter på Dr. Reiner Fuellmich’ innledningsprosedyre i rettssoppgjøret som ble påbegynt forrige fredag, enkelt sagt fordi det er dette som er i vente. 

Da vil PST også forstå hvorfor folket nå reiser seg over hele verden etter inspirasjon fra Freedom Convoy i Canada. 

Les også Adv. Fuellmich: Rettferdighet vil ikke komme gjennom domstolene, men av folket som reiser seg

Les artikkelen direkte fra kilden

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar