Prosessen mot Øyvind Eikrem: Forskerforbundet kritisk til NTNUs advokatråd 

Resett.no
Marte G. Villmo er tillitsvalgt i Forskerforbundet, og bisto Øyvind Eikrem. Hun håper at NTNU som arbeidsgiver tar lærdom av saken. Eikrem sier til Resett at han har inngått en avtale med NTNU og er ferdig med saken. Villmo sier at man må stille spørsmål ved kvaliteten på bistanden fra det eksterne advokatbyrået som var […]