Problemet er stort: – Folk blir langtidssykemeldt, ender opp som uføre, og tar sitt eget liv

Resett.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

annonse

annonse

Slår alarm om katastrofale konsekvenser ved foreldrekonflikter.

Samværssabotasje innebærer at en forelders samvær med barn ikke skjer til avtalt tid, uten rimelig grunn. Normalt er det den med daglig omsorg som på grunn av personkonflikt ikke leverer barnet til samvær til avtalt tid. Eksperter har pekt på dette som et samfunnsproblem, som rammer barn og unge hardt.

Ole Petter Olsen er nestleder i organisasjonen Mannsforum, som bistår foreldre, både kvinner og menn, som utsettes for samværssabotasje. Han mener at det aktuelle problemet er langt større enn det folk flest vet.

annonse

– Problemet er mye større enn det som er kommunisert ute i samfunnet, slår han fast overfor Resett.

Stigma

Olsen forklarer at Mannsforum ikke bare stiller opp for fedre som utsettes for samværssabotasje, men også for mødre. Mannsforums kamerathjelpstjeneste hjelper alle uavhengig av kjønn.

– For kvinner som blir utsatt for samværssabotasje er situasjonen hakket verre. Det handler om stigma ute i samfunnet. Det må jo være noe veldig galt med deg som mor, om barnet ikke vil ha noe med deg å gjøre, sier Olsen.

Han forklarer at organisasjonen mottar flere hundre henvendelser i måneden.

– Vi snakker jo med flest fedre siden vi er Mannsforum. De føler at de står i en kamp som David mot Goliat, konstaterer Olsen.

Les også: TV 2: Nav sponser «samværssabotører»

Vold

Samværssabotasje korrelerer ofte med tidligere partnervold, ifølge Olsen. Han opplyser videre at han har snakket med flere menn som har åpnet seg og fortalt at de er blitt utsatt for vold i nære relasjoner, der kvinnelige partnere utfører fysisk vold i parforholdet, i tillegg til psykisk vold.

– Mange oppfatter det slik at kvinner ikke har egenskaper til å utføre vold. Men når det gjelder vold i nære relasjoner så er kvinner overrepresentert. Forskjellene mellom kjønnene gikk litt ned fra 2007 til 2015, men det er fortsatt forskjell, sier Olsen, og peker på rapporter fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

– Men når jeg ser på dynamikken i konfliktsakene ser vi ingen forskjell mellom kjønnene, understreker Olsen, og slår fast at mekanismene er de samme, enten det er mor eller far som er rammet.

annonse

Konfliktbehandling

Olsen tror at det er altfor lite fokus i samfunnet på skadevirkningene foreldrekonflikter har for barn.

– Jeg ønsker at vi som samfunn begynner å «behandle» foreldrekonflikter. At vi bruker familievern, barnevern og ressurssentre for å få ryddet opp i og hjelpe foreldrene til å få lagt til side konflikter, sier Olsen.

Han viser til et eksempel fra Trondheim, der OBS (omsorgssenter for barn og ungdom) grep inn og løste opp i en foreldrekonflikt. Dette da de fikk tilmeldt en gutt som hadde en utagerende og vanskelig oppførsel. Bare opprydningen i foreldrekonflikten medførte en kraftig forbedring i barnets adferd, noe barnets lærer bemerket. Forbedringen kom utelukkende av konflikten i familien ble løst. Gutten hadde ikke fått individuell behandling.

Les også: Stortinget med grep for å stoppe samværssabotasje

Selvmord

Samværssabotasje har enorme konsekvenser for de som utsettes for det, og går på den psykiske og fysiske helsen løs.

– Det er totalt ødeleggende. Folk blir langtidssykemeldt, ender opp som uføre, og tar sitt eget liv, forteller Ole Petter Olsen.

– Mannsforum som organisasjon mister medlemmer hvert år fordi de tar livet sitt, legger han til.

Olsens tro på at politikerne vil løse problemet er heller begrenset.

– Mitt inntrykk er at det er en del politikere som vil gjøre noe med det, men problematikken blir veldig ofte feid under teppet. Vi har en oversikt over svarene som er avgitt av forskjellige barneministere over en periode på ti år, og svarene er nesten likelydende og likevel kommer det ingen tiltak mot samværssabotasje.

annonse

Resett har fått oversendt en oversikt over uttalelsene fra de ansvarlige statsrådene, og kan bekrefte Olsens påstand.

– Problemet er kjent, omfanget er enormt, og det har store konsekvenser for samfunnet vårt. Skadevirkningene og omfanget er stort, sier han avslutningsvis.

– Alvorlig

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) konstaterer overfor Resett at hun anerkjenner samværssabotasje som et problem, som hun ønsker å ta tak i.

– Å oppleve at barna dine blir holdt borte fra deg uten grunn er tøft og alvorlig for den det gjelder. Barn har rett til samvær med begge foreldrene sine, fastslår hun i en kommentar.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp). Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg er opptatt av at begge foreldrene og barnet får mulig til å være sammen etter et samlivsbrudd. Dette har Stortinget også vært opptatt av, bedyrer hun.

Toppe fastslår at myndighetene per dags dato ikke kan si noe om hvilke tiltak man vil gå inn for.

– Barnelovutvalgets utredning om ny barnelov er under oppfølging i departementet. Det er også de to anmodingsvedtakene fra Stortinget om samværssabotasje. Reglene om tvangsgjennomføring av samvær og om barnebidrag er derfor under revisjon. Det er for tidlig å si noe om hvilke konkrete tiltak som kan være aktuelle for bedre å forebygge og forhindre samværshindring, presiserer hun.

Les også: Foreningen 2 Foreldre: – Mor må bøtelegges – i verste fall fratas barnet – hvis hun saboterer pappas samvær

Har tro på direktoratene

Statsråden påpeker også at Bufdir skal legge frem en strategi for hvordan man kan ta tak i problemstillingen i henhold til gjeldende regelverk.

– Det er også nødvendig å se på andre tiltak enn lovendringer. Bufdir har fått et oppdrag å identifisere utfordringer i saker om samværsvegring og samværshindring. Bufdir skal foreslå en modell for hvordan sakene kan håndteres på en bedre måte innenfor gjeldende regelverk. Målet er en bedre håndtering av disse sakene og et bedre foreldresamarbeid, til beste for barna. Jeg har tro på at direktoratene som kjenner praksisfeltet, kan finne løsninger sammen.

Toppe mener at man også bør se nærmere på økonomiske aspekter ved samværssabotasje.

– Målet er å finne et godt system der konflikten mellom foreldrene blir dempet og barna blir hørt og ivaretatt. Jeg vil her blant annet se nærmere på hvordan økonomi spiller inn i saker om samvær og samværssabotasje.

Om barnefordeling: – Tør Stortinget vedta likestilling mellom mor og far?

Tegn abonnement
eller
støtt oss på andre måter
hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.


Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Les artikkelen direkte på resett.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar