Private stiftelser vil overta ansvaret for din helse

Ninacappelen.com
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Ninacappelen.com:

Advokat Philipp Kruse holder foredrag om WHO på Spotlightkonferansen.

Spotlightkonferansen i Stavanger 15. april, der jeg selv var tilstede, ble det holdt et meget interessant foredrag om Verdens Helseorganisasjon (WHO) av den sveitsiske advokaten Philipp Kruse.

Verdens Helseorganisasjon ble etablert 7. april 1948, og har som formål å jobbe for en høyest mulig levestandard for hele verdens befolkning. Organisasjonen har 194 medlemsland, har hovedkvarter i Genève, og ledes av WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus fra Etiopia.

Les også WHO vil ha totalitær kontroll over din helse

I mai 2024 skal medlemslandene stemme over nye internasjonale helseregler, en avtale som går under navnet The Pandemic Treaty. Dersom avtalen blir vedtatt, vil det i realiteten bety at norske helsemyndigheter vil være underlagt global styring i regi av WHO.

The Pandemic Treaty er en avtale som innebærer fullstendig avståelse av nasjonal selvråderett over helsepolitikken ved fremtidige pandemier, og hvor det enkelte medlemsland overlater til WHO å erklære pandemi, unntakstilstand, hvor lenge pandemien skal vare, lockdown, samt andre koordinerte tiltak som tvangsvaksinering, segregering, arbeidsforbud, reiseforbud etc. Listen er lang, og ved siden av en fullstendig avståelse av nasjonal selvråderett, vil avtalen medføre at individets frihet og menneskerettigheter blir avviklet.

Fra før har WHO endret definisjonen på hva som betegnes som en pandemi slik at man nå kan kalle nesten hva som helst for en pandemi. Organisasjonen har også endret definisjonen på flokkimmunitet, og hevder nå at immunitet kun kan oppnås gjennom vaksinering med den eksperimentelle mRNA-injeksjonen. WHO velger altså å ignorere menneskets medfødte naturlige immunitet.

Man skulle kanskje tro at det er medlemslandene som finansierer organisasjonen, men slik er det ikke. Kun 16 prosent av finansieringen kommer fra medlemsland, mens hele 80 prosent kommer fra private stiftelser som Bill and Melinda Gates Foundation, GAVI Alliance, Rotary International, og Covid-19 Solidarity Response Fund for å nevne noen. Norge er også blant de største bidragsyterne. (se bildet under)

Picture

De største bidragsyterne til finansiering av WHO. Legg merke til at Norge er med på listen.

Den kontroversielle lederen av WHO hevdet på en pressekonferanse i mars 2020 at dødelighetsraten av Covid-19 var nærmere 3,4 prosent. Dette falske premisset har ført til den største panikkpandemien i verdenshistorien.

Les også Demokratene vil melde Norge ut av FN og WHO

Ghebreyesus er forøvrig den første lederen av WHO som ikke har høyere medisinsk kompetanse. Han kommer fra Tigray Peoples Liberation Front (TPLF), en gruppe som har stått på listen til «Global Terrorism Database» grunnet ti terrorhendelser som skjedde mellom 1976 og 1990.

WHO-lederen er også anklaget for å ha begått folkemord mot innbyggerne i Ogaden-provinsen i Etiopia, og han var ansvarlig for å kaste ut Røde Kors og Leger uten grenser fra Ogaden under koleraepidemien. Og nå skal han gis fullmakter til å bestemme over vår helse? 

Hva kan gå galt? 

​​Støtt min journalistikk: 
VIPPS 665430
KONTONR. 9710 47 05905

Les artikkelen direkte på ninacappelen.com

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar