Posten Norge fyller 375 år

Resett.no
Det er 25 år siden sist gang Posten hadde jubileum. Da feiret Norges offentlige postvesen 350 år, blant annet med utgivelsen av en egen minnemynt fra Norges Bank pålydende fem kroner. Posten ble opprettet 17. januar 1647 av Hannibal Sehested, stattholder i Norge og svigersønn av Christian IV. Virksomheten begynte med hest og posthorn. Deretter […]