Portinari-altertavlen (1476-78)

document.no
Hugo van der Goes (c.1440 –1482) Olje på tre, 583 × 304 cm, Galleria degli Uffizi, Firenze. Bildet ble malt i Brügge i det nåværende Belgia, der Tommaso Portinari (c.1424–1501) var representant for Medicis finans-firma. Sentralfeltet viser Hyrdenes tilbedelse som nevnt i annet kapitel av evangeliet etter Lukas, og på sidefeltene donorene og deres barn […]