Politiets drapsstatistikk for fjoråret: 29 døde, kniv og pistol mest brukte drapsvåpen

document.no

Politiets drapsstatistikk for fjoråret: 29 døde, kniv og pistol mest brukte drapsvåpen – Document


Les artikkelen direkte på Dokument