Pleietrengende eldre klarer ikke gjøre seg forstått – personalets dårlige språkkunnskaper er dødelig

Rights.no
Sysselsetting av tusenvis av innvandrere i pleie- og omsorgssektoren har en dyster bakside. Ny kartlegging viser at de gamle, pleietrengende verken klarer å gjøre seg forstått eller selv forstår hva personalet sier. Det er vanskelig for de eldre å få rett hjelp, og i de verste tilfellene dør eldre av feilbehandling grunnet språkvansker.