Pandemien: For mange premisser er brutt – tilliten er oppbrukt

Steigan.no

 Av Truls Olufsen-Mehus, fylkesleder KrF Troms og Finnmark

De fleste av oss kjenner til regnbuer tegnet av barn med teksten «alt blir bra!» eller har nynnet til Freddy Kalas-sangen med samme navn. Men blir alt bra ìgjen om vi fortsetter å godta at myndigheter og media forvalter makt, informasjon og vår tillit på samme måte som de har gjort til nå i pandemien?

To år ut i den livsfarlige pandemien har vi lært mye, blant annet at dødeligheten er 0,0022% for folk under 40 år. Vi har lært at snittalderen på døde fra viruset ligger omtrent på forventet levealder, 81,5 år, og at minst 92% av de døde hadde underliggende sykdom. Men vi har lært at det er mye mer å frykte enn død ved koronaviruset. I følge Dagbladet gir smitte langtidsskader til barn og ungdom. NRK skriver at smitte kan gi long-covid på opptil 80% av smittede kvinner, hele 4 ganger oftere enn menn, selv om de fleste medier rapporterte om 20% langvarig sykdomsbilde. Samtidig skrev Forskning.no at for koronasmittede kan mellom 17-42% få lidelser som angst og depresjon.

Alt lå tilrettelagt for at flest mulig ville vaksineres for å slippe risikoene viruset fører med seg, og fordi vi har lært at vaksinering er veien ut av pandemien. Men hva ligger egentlig i denne læresetningen?

Vaksine som veien ut

Vaksine ble presentert som den eneste løsningen veldig tidlig, og mantraet var “for all del ikke bli smittet, steng ned, hold deg hjemme, se på nyhetene og vent på vaksinen”. Derfor aksepterte vi svært inngripende tiltak som har kostet og enda koster livsverk, livskvalitet og liv. I spørsmål om myndighetene i 2021 kunne lette på tiltakene når risikogruppene var vaksinert, svarte Nakstad blankt nei.

Ekspertutvalget i etikk-gruppen for vaksinestrategi sa på sin side før vaksinen var tatt i bruk, at de var usikre på hvor effektivt vaksinen ville hindre videre smitte. Derimot hevdet de å være rimelig sikre på at ved å vaksinere de som har størst risiko for død, beboerne på sykehjem, vil vi forhindre flest dødsfall. Det var å forhindre dødsfall som var den nødvendige betingelsen for å gjenåpne samfunnet – ikke flokkimmunitet.

Men Helsedirekroratet var ikke helt enig i premisset.Når halvparten av alle voksne er vaksinert, da kan vi begynne å leve som normalt igjen” slo assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet fast rett før vi godkjente vaksinene i Norge. Premisset vi oppfattet var at jo flere som er vaksinert, helst 50%, jo mer kan vi åpne opp. Nå med 90% av befolkningen midlertidig fullvaksinert erfarer vi at samfunnet enda er langt unna full gjenåpning, det samme gjelder Gibraltar verdens best vaksinerte land med 100% vaksinedekning.

På grunn av det vi kan se på som feile premisser for gjenåpning, vaksinedekning, opplever vi dessverre at flere nå ønsker å utestenge 10% av befolkningen i håp om at det er løsningen. Gisseltakerne for alles frihet; de uvaksinerte, blir vi fortalt er årsaken til at gjenåpning utsettes og nye tiltak iverksettes. Tror vi på det?

Skeptisk til ny uvaksinerte som grunnlag for tiltak

Fra å bli fortalt at vi må akseptere inngripende tiltak for å redde livet til sårbare i vente på vaksinering, er årsaken til tiltak snudd helt på hodet. Nå lærer vi at rundt 100 uvaksinerte pasienter med koronasykdom fordelt på 75 sykehus i landet er årsaken til at Helse-Norge kollapser. 100 uvaksinerte innleggelser får altså skylda for at 75 sykehus er sprengt og derfor stenger vi ned alt, selv om beredskapsplanen vår sier at vi skal være rigget for flere tusen slike pasienter.

Det kan virke som at de 100.000 ansatte i sykehusene allerede hadde for mye å gjøre, så hvem har egentlig skylda for det som beskrives som kollaps? Toppledere og politikere eller noen svært få uvaksinerte koronapasienter?

Flere har valgt å lære av presidenten av Frankrike som legger skylden på de uvaksinerte i sin befolkning, og mener vi bør gjøre det samme og innføre vaksinepass som straff til de ulydige. Vi tror også på at selv om vaksinene ikke hindrer videresmitte, så er det tryggere å ferdes sammen med andre så lenge de har også har grønn farge på appen sin. Vi har lært at det aller beste vi kan gjøre for vår egen og andres helse er å etterstrebe den flyktige statusen som fullvaksinert.

Begrepet fullvaksinert ble forøvrig innført da vi i starten gikk fra en til to doser, forklart da at man gikk fra 80% til 95% beskyttelse og mindre risiko for videresmitte. Nå er mange allerede gått over fra to til tre doser, og EUs siste nytt lærer oss at vi kan alle bli ansett som uvaksinert igjen i det øyeblikket det er mer enn 9 måneder siden du ble fullvaksinert.

Den observante legger merke til at nesten ingen snakker om immunitet ved gjennomgått sykdom og at vi kun kan oppnå status midlertidig fullvaksinert. Det positive med det er for de som måtte angre på at de vaksinerte seg, så kan de bare la tiden gå. Men denne akademiske reverseringen av vaksinestatus endrer dessverre ikke situasjonen for de som har opplevd bivirkninger. 2000 av disse med innmeldt vaksineskade har blitt lagt inn på sårt trengte sykesenger, 243 er døde.

Siste nytt og stadig ny lærdom

Nakstad tror at FHI kommer til å anbefale den tredje dosen til flere aldersgrupper snart. På spørsmål om ikke dette kan få unge til å føle seg tvunget til å vaksinere seg, er svaret:

– De aller fleste unge mennesker har nok et ønske om å opprettholde immuniteten sin gjennom en oppfriskingsdose, uavhengig av om det er et krav for å reise karantenefritt i Europa eller ikke.

For min egen del er jeg ikke lenger sikker på om vi alle oppfatter det samme om hva immunitet betyr eller varigheten på den. Selv om tilliten begynner å bli tynnslitt, sier mange av oss enda at vi må bare fortsette å stole på helsemyndighetene. Men å gi uforbeholden tillit er en stadig tøffere prøvelse, som når vi i høst ble fortalt at sykehusene kneler av uvaksinerte koronapasienter, og at tiltakene før jul ble gjort for å forhindre flere innlagte enn sykehusene klarer å håndtere.

Vel viten om at dette er det året med færrest innlagte med luftveisinfeksjon på fem år. Og nylig kom det fram at Helsedirektoratets tall som vi styrer etter angående koronalinnlagte pasienter, de er misvisende, med opptil 30% unøyaktighet. Dette er grovt, og det samme har skjedd i Danmark som nå nylig har rettet opp i sine feil.

Fakta med best-før stempling

Vi kan konkludere med at vi har erfart at målstengene er blitt flyttet mange ganger med for dårlige begrunnelser og for lite åpenhet om helhetsvurderinger og annet grunnlagsmateriale. Selv om vi har lært at dette er måten man bør styre et land på under en pandemi, må vi fritt kunne rette kritiske spørsmål til myndighetene uten å bli latterliggjort eller sensurert.

Men Faktisk.no har lært oss at den som sier imot er en idiot, og trekker fram Onkel Truls som fiktivt eksempel på det mest brukte skjellsordet i 2021: uvaksinert konspirasjonsteoretiker. Ingen vil risikere å bli satt i bås med en sånn en, så de fleste brenner nok inne med sine egne bekymringer og spørsmål.

Det er også oppsiktsvekkende at fakta har fått kort holdbarhet under pandemien. Fordi faktasjekkerne opererer med et best-før stempel på sine domfellelser; “Denne artikkelen ble publisert for 15 dager siden og kan inneholde utdaterte opplysninger”.

Summen av dette tror jeg har fått mange til å slutte å tro på at “alt blir bra” til å resignere med at “alt er blitt relativt”. Det er uholdbart. Derfor skrev jeg for en liten tid tilbake siden at noen må gå. Det begynner å danne seg et bilde av hvem.

Tiden er inne for å kreve en makt- og demokratiutredning

Det er 20 år siden forrige og det ser ut som det haster med en ny NOU. Vi må aldri slutte å forlange åpenhet eller at rettsstats- og demokratiske prinsipper praktiseres, for det er det som bygger tillit. Med fornyet tillit til hverandre finner vi veien tilbake til normalen med æren, helsen og økonomien delvis i behold.