Overvåket, tilskuddsavhengig og insektspisende – er det slik fremtiden vår ser ut?

document.no
Store og radikale endringer venter for folket i Europa, hvis globalistene får det som de vil. Regjeringene i Norge og Sverige presser sterkt på for implementering av Agenda 2030. Dessverre har den en bakside, nemlig at det er ekstreme samfunnsendringer som må gjennomføres for å «redde klimaet» og at global likestilling krever at vi i Vesten får det mye verre.

For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.