Overgrepsdømt nabo ikke nok til å heve boligkjøp

document.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

En boligkjøper som ombestemte seg da han fant ut at naboen var overgrepsdømt, må betale millionerstatning til selger.

Gulating lagmannsrett avgjorde saken med to stemmer mot én.

Da boligen ble lagt ut for salg i 2018, var naboen siktet, men ikke dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige, skriver Rett24. Før den endelig ble solgt året etter, var den aktuelle naboen dømt for fremstilling og besittelse av overgrepsmateriale og for seksuelt krenkende atferd overfor stedøtrene sine.

Alle i nabolaget, bortsett fra paret som nettopp hadde kjøpt boligen, visste om saken. Kjøperne fikk vite om naboen først dagen etter at de hadde inngått kontrakt, en kontrakt de hevet en uke senere.

Retten har vurdert om selgeren pliktet å opplyse om naboens dom før salget, og flertallet mener altså at dette ikke går under opplysningsplikten. De mener naboen ikke utgjør noen reell fare. De viser også til den dømte mannens personvern og privatlivets fred.

Selger måtte legge ut boligen på nytt, men endte opp med å få en million kroner mindre for den. Det mellomlegget er de opprinnelige kjøperne nå dømt til å betale.

Dommen er anket til Høyesterett, men ankeutvalget har foreløpig ikke tatt stilling til om den slipper gjennom til behandling.

Les artikkelen direkte på Dokument

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar