Østerrike: Kansleren innførte drakoniske tiltak mot smittespredning – testet selv positivt

document.no
Den østerrikske kansleren har presset gjennom harde nedstengninger og vedtak om obligatorisk vaksinasjon for befolkningen. Til tross for dette har han nå selv blitt syk av covid-19. Neste måned vil det bli innført vaksinasjonskrav for alle innbyggere og staten vil nå bestille vaksinasjonstider for alle vaksinerte. Alle som ikke møter til sin bestilte tid må betale en bot på inntil 3600 Euro.