Ordet n….r om kyr er greit – men ikke om folk

Resett.no
Striden om krenkende ordbruk når stadig nye høyder i det politisk korrekte norske samfunnet, der den amerikanske woke-kulturen ikke bare har vunnet fotfeste, men ser ut til å dominere på stadig flere arenaer.  Ja, man kan trygt si at «woke» nå gjennomsyrer alle sjikt og lag i samfunnet. Stadig flere må stå fram og gjøre […]