Ønskereprisen Arbeiderpartiet helst ikke vil ha opp igjen

document.no
Mens strømprisene fortsetter å årelate norske forbrukere og norsk næringsliv, i alle fall de som bor i sørlige deler av Norge, har mange nå hentet frem Jonas Gahr Støres forsikringer om betydningen av at Norge sluttet seg til EUs energibyrå, Acer. Det er neppe Aps ønskereprise.