Om terningkast 6

Steigan.no

Steigan.no:

Av Bjarne Berg Wig. Fagbokforfatter.

Energidebatten i Norge har blitt en stadig mer virkelighetsfjern og selsom opplevelse. Det var den gamle Høire høvdingen Carl Joachim Hambro (1885-1964) som en gang sa «Sett saken på spissen, der trivdes den best!» Ja – det er sannelig tid for å spissformulere! Partilederdebatten i Arendalsuka var det hittil store høydepunktet i sludder. Jeg måtte se den to ganger for å sjekke om jeg hørte og så riktig. Lite eller ingen ting av det de lederne for EU-partiene Ap og Høyre sier, stemmer med fakta. De kappes om å bortforklare strømpriskrisa på forunderlig vis. Og VG og Dagbladet svarer med terning kast 6 for dette tøvet. La oss ta noen av påstandene en for en.

1. «Vi kan ikke kutte kablene nå». Vi har eksportert kraft i 60 år – en vellykket ordning». Fakta: Ingen har argumentert for å kutte kablene eller slutte med kraftutveksling. Kun eksportere av overskuddet.

2. «Det er et tørrår» Påstanden om at tørke er hoved forklaring på de nedtappet bassenger. Fakta. Dette blir tilbakevist av SSB og av overingeniør Carl Andreas Veie i NVE som til Værstat.no svarer at

«tilsiget for de siste 52 ukene har vært om lag 90 % av gjennomsnittet for Sør-Norge for de siste 20 årene. Hovedårsaken til at magasinfyllingen i de tre sørligste prisområdene ligger såpass lavt, er at magasinene ble tappet ned ganske mye på sommeren og høsten i fjor» (min uth)

3. «Det er ikke markedskreftene som herjer i Europa, det Putin». Men er det Putins ulovlige angrepskrig som har skylda for at strømprisene for oss søringer er hundre ganger høyere enn tidligere år? Eller motsatt – at strømmen er nærmest gratis i Nord-Norge? Putin kan med rette beskyldes for mye fandenskap, men det var ikke han som kobla Sør-Norge til Europa og innførte børsbasert kjøp og salg av kraft. Fakta: Det var ikke Putin som stengte NordStream 2 gassrørledningen til Tyskland. (Det var det USA som initierte og Tyskland som lojalt fulgte opp). Det var heller ikke han som stengte ned atomkraft produksjon iblant annet Tyskland. De ekstreme strømprisene startet lenge før invasjonen i Ukraina. Putins krig forsterker problemene, men er ingen årsak. Til det må vi gå til rotårsaken. Nemlig det systemet som Ap og Høyre med vitende og vilje har sluppet løs nemlig «markedet».

4. «Ingen kunne forutsi disse ekstreme prisene». Investor Øystein Stray veddet en stor sum penger på at teknisk tilkobling til Europa og tilslutning til EU energibyrå ville føre til europeiske priser. – Kan det skyldes at han som investor faktisk forstår hvordan et marked fungerer? Når strømmen tilbys et marked, vil produsentene selvsagt selge til de som betaler best. Dette er ikke vanskelig å forstå. Faktisk ganske enkelt. En børs er et sted man byr på noe for å få kjøpt det til den beste prisen. All økonomisk teori og empiri tilsier at når to markeder slås sammen, vil den nye likevektsprisen være tilnærmet lik prisen i det største markedet. Og man behøver ikke være økonom for å forstå at Jonas og Erna ror for harde livet for å bortforklare egen inkompetanse og manglende evne til å utføre deres primære oppgave som folkevalgte norske politikere, å ivareta norske interesser. Sør-Norge må nå by på sin egen strøm, men basert på en pris som styres av prisene på kull, gass og olje og C02 avgift. Vi søringer og den kraftforedlende industrien – skal altså by på kraft basert på olje og olje gass og kull vi ikke bruker. Og på CO2 som andre slipper ut. Og i et strømsystem som EU-landene selv har ødelagt som del av «Det grønne skiftet».

5. «Vi må eksportere strøm for å redde Europa» (Aasland) Norsk kraftproduksjon tilsvarer under 1% av Europas kraftbehov. Selv om Moder Jord gir oss en regntung vinter og vi selger alt, er det som å urinere i havet som det heter. Å snakke om strøm som et solidaritetsprosjekt er mildest talt bare sludder.

Imidlertid eksporterer Norge petroleumsprodukter som monner. Her har Norge en rolle å spille framover. Prisene på petroleumsprodukter er høye, og Norge tjener godt på krig og kriser. Hva med å subsidiere gass til et kriserammet Europa

Hvis Erna og Jonas skulle stå til eksamen i en doktorgrad ville det blitt blankt stryk. Eller bli revidert av et uavhengig sertifiseringsorgan ville det blitt avvik på avvik. Hans Geelmuyden skriver i en kommentar:

«På nytt så jeg en statsminister som knapt forstår strøm- og energimarkedet, som bruker Putin som skjold for egen inkompetanse, som later som skyhøye norske strømpriser er et uttrykk for norsk solidaritet med Europa når realiteten er at norsk strømeksport til Europa er godt i underkant av 1% av Europas energiforbruk, og som bevisst blander sammen kraft og gasseksport. Dette er ikke terningkast 6 – det er strykkarakter!»

Det som jeg formelig hører salige Hambro fra graven. «Herr President – nu får det være nok til sludder!“

Vår nåværende og forhenværende statsminister snakker usant mot bedre vitende. Dette må karakteriserese som bevisst svindel. De gjør alt for å unngå å måtte innrømme egen inkompetanse og risikere å få deres karrierer som yrkespolitikere ødelagt. Om de må, betaler de gjerne mer i strømstøtte, men de søker for alt i verden å unngå å få EØS-avtalen og ACER-avtalen i spill. De er åpenbart livredde for å måtte stå skolerett i Brussel og Davos og risikere å få deres videre internasjonale karrieremuligheter ødelagt.

Bjarne Berg Wig


Denne artikkelen ble først publisert i Telemarksavisa og gjengis her med forfatterens velvillige godkjenning.

Les artikkelen direkte på Steigan