Oljefondssjefen fortsetter å spå dårlige tider

document.no
Oljefondssjef Nicolai Tangen spår tøffe år framover. Han forventer svakheter i finansmarkedet og advarer om en økende inflasjon og høyere rente. Men heldigvis tenker oljefondet på klima.