Økende forakt for norsk presse

document.no
Norske journalister jobber i verdens tryggeste land for pressefolk. Allikevel velger de å feige ut og drive propaganda for sine merkesaker, godt forankret ute på venstresiden i norsk politikk. Men å kritisere andre, som tar sak i de viktige sakene i vår tid, det er norske pressefolk best på.