NSM skal utrede sikkerheten knyttet til politiets kinesiske droner

document.no
Etter spørsmål om rikets sikkerhet kan være truet etter at norsk politi har kjøpt kinesiske droner, har justisministeren beordret en ny vurdering fra NSM.