Norske Midtøsten-helter sett i Dagsrevy-perspektiv

document.no
Det Marienlysts og Akersgatas «finest» er eksperter på, er å overse bjelken i eget øye samtidig som de i detalj beskriver flis og annen styggedom i nestens. Det hele er del av et hyklersk spill som gjør det ugreit å være norsk, men heldigvis vet vi jo at det finnes også andre idealer i vårt land enn det Aftenposten og NRK gir til beste.