Norsk BNP 40 prosent over snittet i EU i 2020

document.no
Norge hadde Europas fjerde høyeste brutto nasjonalprodukt (BNP) per innbygger i 2020. Det viser tall Den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen.