Norge gir hundretusener for å delta på atommøte

Resett.no
Den 22. mars samles statene som har undertegnet FNs traktat om forbud mot atomvåpen, til sitt første partsmøte i Wien. Norge må ut med anslagsvis 50.000 dollar for å få delta som observatør. – Det innebærer ikke et steg i retning av å slutte seg til traktaten. Det er snarere en erkjennelse av at traktaten […]