Nok en studie tyder på at omikron er mindre farlig

document.no
Foreløpige data fra britiske helsemyndigheter tyder på at risikoen for sykehusinnleggelse ved omikron-smitte er 50–70 prosent lavere enn med delta-varianten.
Dette underbygger foreløpige studier fra Sør-Afrika og Skottland, som også konkluderer med at omikronvarianten av koronaviruset gir mildere sykdom og resulterer i betydelig færre innleggelser og dødsfall.