NHO-rapport: Tredobling av bedrifter med mer enn halvert omsetning

document.no
Andelen bedrifter der omsetningen er mer enn halvert, ble tredoblet fra desember til januar, viser NHOs siste medlemsundersøkelse. Særlig reiselivet sliter.