Nederland stanser støtten til palestinsk menneskerettsgruppe

document.no
Nederland vil stanse støtten til den palestinske jordbrukerorganisasjonen UAWC på grunn av “individuelle forbindelser” til Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP). Norge støtter gruppen.