Nav-ofre får ikke slettet feilaktige domfellelser i strafferegisteret

document.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Nav-ofre som har fått saken sin gjenopptatt og blitt frikjent for trygdebedrageri, får ikke slettet de feilaktige domfellelsene i politiets strafferegistre.

Flere tusen mennesker ble berørt at den såkalte Nav-skandalen i 2019, da det ble avslørt at norske myndigheter i årevis hadde tolket EØS-regelverket feil, skriver Dagbladet.

Gjenopptakelseskommisjonen har avsluttet 64 saker siden da, og alle endte med frifinnelse for ofrene.

Til tross for frifinnelse står fortsatt den feilaktige dommen i politiets strafferegistre. Konsekvensen kan derfor blant annet være at man ikke kan reise til USA.

Seksjonsleder Mari Hersoug Nedberg i Kripos sier til avisen at registeret inneholder overordnet informasjon om sakene. Derfor vil det framgå om det er avsagt dom på frifinnelse.

Tidligere domfellelser blir ikke slettet fordi det kun er faktiske feil som rettes eller slettes i politiets register. Årsaken, ifølge Nedberg, er at politiet har behov for oversikt over straffesakene og historikk om hva som er gjort i sakene og utfallet av disse.

Les artikkelen direkte på Dokument

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar