Nationen.no: Uttalelse fra Inntektsutvalget for jordbruket

Nationen.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Nationen.no:

Han gir inntrykk av å kjenne til utvalgets arbeid fra innsiden, men vi stiller oss uforstående til den virkelighetsbeskrivelsen han gir.

Den inneholder mange direkte feil og tillegger utvalgsmedlemmer holdninger og meninger vi aldeles ikke har.

Utvalget og sekretariatet har arbeidet samvittighetsfullt i tråd med sitt mandat og kommer med en bredt anlagt rapport som vil besvare oppdraget vi har fått, som et ekspertutvalg.

Ola Honningdal Grytten (leder)

Eli Reistad

Siri Voll Dombu

Ann Lisbet Brathaug

Irena Custec

Olaf Godli

Håvard Bjørgen

Jon Olaf Olaussen

Les artikkelen direkte på Nationen

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar