Nationen.no: Mer norsk biogass vil hjelpe EU og Norge

Nationen.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Nationen.no:

Dette vil også styrke kraftbalansen, bidra til å gjøre Europa mindre avhengige av russisk gass, og redusere klimautslipp.

Under Politisk kvarter onsdag 24. august kunne vi høre statssekretær i Olje- og energidepartementet Andreas Bjelland Eriksen si at Norge skal være solidariske med Europa og være en trygg energipartner som leverer mest mulig gass. Mens naturgass er en fossil gass som EU over tid vil fase ut, kutter biogassen utslipp og er derfor blitt en stor satsing for EU.

Biogassproduksjon er moden teknologi. De rundt 40 anleggene vi har i Norge, hvorav 16 er industrianlegg, produserer rundt 700 GWh i året fra avfallsressurser, avløpsslam og husdyrgjødsel. Potensialet er mye større. Bransjen mener potensialet er minst 10 TWh, altså godt over tigangeren av dagens produksjon.

Tross det store potensialet for økt innenlands energiproduksjon, er satsingen i Norge svært moderat. Vi henger langt etter Sverige og Danmark, som produserer henholdsvis åtte og tre ganger så mye biogass som Norge.

Enova har støttet investeringer i biogass i Norge med totalt 600 millioner kroner i perioden 2009–2021. I Sverige så gis det et offentlig investeringsbidrag på 500 millioner kroner i 2022, som økes til 700 millioner kroner i 2023 og 700 millioner kroner i 2024.

EUs RePowerEU-strategi legger opp til en offensiv satsing på biogass. EU ser på biogass som en mulighet til å erstatte 20 prosent av russisk gass. I handlingsplanen settes det av 37 milliarder euro, cirka 380 milliarder kroner, til nye biogassanlegg. Om sju år skal målet være nådd! Dette gjøres for å redusere klimautslipp, men også for å sikre helt nødvendig energi til medlemslandene.

I Norge mangler vi fortsatt et nasjonalt mål for norsk biogassproduksjon og -bruk. Og Enova har kuttet ut støtteprogram for bygging av fyllestasjoner. Manglende fyllestasjoner er i dag den største barrieren for økt satsing på biogass innen tungtransporten.

Regjeringen har til nå ikke villet endre Enovas oppdragsbrev med et forpliktende mål for biogass til tross for Stortinget har vedtatt økt satsing flere ganger, senest i den siste behandlingen av Energimeldingen i juni i år.

En økt satsing på biogass vil gi betydelig verdiskaping i Norge. Vi kan eksportere både ren, bærekraftig og klimanøytral gass, altså biogass – og vi kan eksportere norsk teknologi og kompetanse innen avfall, gjenvinning og biogass-teknologi. På denne måten kan Norge både bidra til vår egen og EUs energiomstilling.

Les artikkelen direkte på Nationen

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar