Nationen.no: Kritikk av kjedenes egne merkervarer mot bedre vitende

Nationen.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Nationen.no:

Nationens leder 29. august fremstiller butikkenes egne merkevarer (EMV) som et «problem» som bare blir «verre og verre», og ber om at Stortinget fortsetter på veien mot sterkere regulering.

Lederen tar utgangspunkt i en artikkelserie i Klassekampen, der blant andre Nortura får komme med sterke bekymringer om utviklingen knyttet til EMV. Det bikker over i det useriøse når de folkevalgte på Stortinget får beskjed om å følge pengene, «istedenfor å lese kreative rapporter og bacheloroppgaver som snakker milliardærenes sak».

Det passer kanskje ikke inn i skremmebildet som Nationen og andre prøver å male, men faktum er at EMV-andelen er lav i Norge, og at den holder seg stabil. Ifølge en rapport Menon Economics har utarbeidet for Virke er snittandelen på rundt 34 prosent i Europa, mens den i Storbritannia er på hele 51 prosent. De skandinaviske landene ligger på drøyt 20 prosent, mens Norge bare har 17,5 prosent.

Det er godt belegg for påstanden om at EMV bidrar til mer konkurranse i Norge. Det er betydelig færre leverandører i det norske markedet enn i landene rundt oss, og noen av dem har veldig høy markedsmakt – særlig i enkelte kategorier. Der dette er tilfelle har det en tendens til å være et større tilbud av EMV.

EMV er mye forskjellig, i alle kategorier og med ulik påvirkning på verdikjeden. Historisk var det et lavprisalternativ, men i dag dekker det hele spekteret fra lavprisvarianter til premium-produkter. EMV er en lettvint skyteskive, men virkeligheten er langt mer kompleks. Forslag om å «forby» EMV vil både ramme forbrukere som trenger lavprisalternativer og slå bena under mindre industriaktører som lever av å produsere EMV.

I Norge har vi valgt å beskytte markedet mot konkurranse utenfra gjennom et høyt tollvern. Da er det ekstra viktig at vi tillater konkurranse mellom norske produsenter og i den norske verdikjeden.

Det er ikke alltid små produsenter har så gode muligheter mot dominerende industribedrifter som Orkla og Tine. At de kan utvikle produkter i samarbeid med dagligvarekjedene, gir små produsenter en markedsmulighet de ofte ellers ikke ville hatt. Dette skal selvsagt skje på en ryddig måte.

Merkevarer og oppskrifter skal beskyttes. Den politiske oppskriften bør imidlertid ikke være å redusere konkurransen.

Les artikkelen direkte på Nationen

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar