Nationen.no: Innkjøpsmakt kan hjelpe lokalt næringsliv

Nationen.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Nationen.no:

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Regelverket for offentlige anskaffelser er komplisert. Konkrete kriterier må ligge til grunn for anbud som lyses ut og kontrakter som inngås. Det skal sikre at myndighetene ikke driver forskjells- og fordelsbehandling av leverandører, for eksempel basert på kjennskap og vennskap.

Det er attraktivt og stabilt å ha det offentlige som kunde. Derfor må transparens og åpenhet i anbud sørge for at bedriftene er sikret like konkurransevilkår.

All den tid det er skattebetalernes penger man bruker, kan kommunale kontrakter selvfølgelig ikke se bort fra pris. Kommunene har imidlertid et stort handlingsrom der det finnes flere lokale tilbydere og den økonomiske risikoen er lav.

Å dele anbud opp i mindre delkontrakter, i stedet for å inngå store rammeavtaler, vil gjøre at flere mindre leverandører har kapasitet og mulighet til å vinne.

Kommuner står nemlig – kanskje i større grad enn de er klar over – fritt til å velge å handle fra små og mellomstore lokale bedrifter, uten at det kommer i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser. Det viser utredningen «Kommunen som innkjøper» fra Oslo Economics, gjort på oppdrag fra Distriktssenteret.

Det er svært viktige signaler for kommunene, men ikke minst for næringsdrivende over hele landet.

Lokale butikker, håndverkere og tjenesteleverandører skaper grunnlag for arbeidsplasser og ringvirkninger, men også bolyst og generell attraktivitet for innbyggere i distriktskommuner.

– Det er viktig at det går opp for kommunene at de kan slippe til lokale leverandører uten å bryte reglene for offentlige anskaffelser. Vi har gode eksempler på hvordan dette kan gjøres, forteller direktør Marit L. Mellingen i Distriktssenteret.

Hun får støtte av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), som presiserer at kommunene bør bruke denne innkjøpsmakten. Næringsdepartementet har satt ned et utvalg med mål om å endre regelverk og praksis for offentlige anskaffelser.

Det er aktuelt å løfte kriterier som tar hensyn til klimaavtrykk og bærekraft, gode lønns- og arbeidsvilkår, samt bruk av lærlinger, ifølge Gjelsvik.

Gjennom kortreiste, lokale anskaffelser sikrer man skatteinntekter til kommunen, redusert miljøbelastning, opprettholdelsen av lokal beredskap med kort responstid, et godt servicenivå og vareutvalg, og potensielt lave kostnader.

Med økt bevissthet i kommunene på hvor de kjøper sine varer og tjenester, kan innkjøpspolitikken bidra til å realisere politiske mål om å skape aktive, levende lokalsamfunn og trygge arbeidsplasser.

Les artikkelen direkte på Nationen

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar