Når grensene viskes ut blir det meste mulig

document.no
Det er lenge siden vi i Norge hørte noen politikere si at de burde følge Guds vilje og at deres fremste oppgave var å sikre folks frihet.  For USAs grunnleggere var det Guds vilje som beskyttet folket og forpliktet ledelsen til det samme. Det var som Alexis Tocqueville sa det i 1830-årene: Demokratiet i USA fungerte fordi folket var troende, han hadde ikke sett et så kristent folk noe sted. I dag er det få som tror, og da blir demokratiet deretter.