Når beskyttelsen av staten blir et angrep mot ytringsfriheten

Resett.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)
PSTs lokaler i Nydalen i Oslo. Vegard Grøtt / NTB scanpix

annonse

annonse

Nettavisen refererer 11.02.22. fra PST-sjef Hans Sverre Sjøvolds sikkerhetsvurdering av samme dato. 

Det påpekes at en ny trusselfaktor er tilføyd: «Men et nytt kapittel om trusselen fra personer med antistatlige overbevisninger er føyd til. Her understrekes det riktignok at det er «lite sannsynlig» at dette vil føre til terrorhandlinger i Norge»

Det sies også: «Retorikken inneholder til tider hets, hatefulle, ytringer, trusler og oppfordringer om å utføre volds- og terrorhandlinger», skriver PST og og peker på at konspirasjonsteorier om covid-19-pandemien, blant annet om at vaksinering fører til massedød, er samlende tema.

annonse

Les også: Familien ble oppsøkt av PST 22. juli – nå har Spesialenheten henlagt saken (+)

Vi er ikke noe meningspoliti, og dette har ennå ikke gitt seg dramatiske utslag i Norge, men vi har sett det i andre land. Det er når noen går over til å bruke vold for å få fram sine meninger at dette blir vårt anliggende, sa Sjøvold på spørsmål fra Aftenposten.»

Ytringsfrihet er en lovfest rett og en forutsetning for demokrati. I dette ligger retten til å kritisere myndighetene. Bortfall av ytringsfrihet og retten til å kritisere myndighetene er trekk som definerer totalitære samfunn.

Gjennom at PST omtaler «konspirasjonsteoriene om covid 19 pandemien» uten nyanser eller forsøk på å definere hva som er konspirasjoner og hva som ikke er det, kan dette forstås slik, at PST devaluerer alle som bruker sine demokratiske rettigheter i en kritikk av myndighetenes håndtering av covid-19.

Videre skriver PST at denne argumentasjonen inneholder «hets, trusler og oppfordring om å utføre volds- og terrorhandlinger». Heller ikke her nyanserer PST. Det legges til grunn at de aller fleste som er kritiske til statens håndtering av covid-19 er mot terror! PST skriver og at «vaksinering fører til massedød, er samlende tema.»

Les også: Stortingspresidenten har bakgrunn fra et land med aktiv etterretning mot Norge, sier PST (+)

PST kunne ha skrevet at kritikere, eller for å bruke deres ord, «konspirasjonsteoretikere» er kritiske til statens håndtering fordi den belaster økonomien, den fører til ensomhet og mer psykiske vansker og at man er skeptisk til det ensidige fokus på vaksiner og nedstenging.

I så fall hadde «konspirasjonsteoretikerne» blitt presentert med en mer moderat tilnærming.

PSTs kommunikasjonsform gir derfor inntrykk av at man vil ekstremliggjøre kritikere av myndighetene. PST bruker og begrepet «antistatlige overbevisninger». Hadde PST skrevet kritikere av myndighetenes covid-19 håndtering, så ville dette ha vært mer presist og saklig, men det høres jo farligere ut med «antistatlige overbevisninger».

En ofte forekommende hersketeknikk er «skyld gjennom forbindelse». Har man noe til felles med ytterliggående personer, så blir man skyldig og blir nærmest en samfunnsfiende. Helheten av PSTs kommunikasjon leses slik at den kan frembringe dette.

Gjennom å ekstermliggjøre personer som våger å kritisere staten, blir PSTs kommunikasjonsform en trussel mot ytringsfriheten. PST mener at kommunikasjon fra «konspirasjonsteoretikerne» inneholder hets, trusler og hatefulle ytringer. Om PST virkelig ikke vil være noe meningspoliti som de sier, burde se seg selv i speilet og oppgradere sin kommunikasjonsform.

annonse

Datatilsynet bekymret over «PSTs vide fullmakter» i ny lov: – Kan ha nedkjølingseffekt på ytringsfriheten (+)

Tegn abonnement
eller
støtt oss på andre måter
hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.


Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Les artikkelen direkte på resett.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar