Nær 52.000 anmeldte bivirkninger

document.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Det er meldt om 51.985 bivirkninger av vaksinen. Det er et høyt tall. Det er mange mennesker. Men det synes ikke direktør i Statens Legemiddelverk, Steinar Madsen. Han setter det opp mot antall som er vaksinerte flere ganger – 10 millioner – og da blir 51.985  lavt.

– Med tanke på hvor mange doser som er satt, er det et lavt antall alvorlige meldinger, sier direktør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til Aftenposten.

Det er en merkelig måte å uttrykke seg på. Vanligvis opererer ikke medisinen med et utilitaristisk perspektiv som går ut på at man veier antall som ikke blir syke opp mot de som blir. Man sier ikke at fordi et stort antall ikke blir syke må man akseptere at noen blir.

Da AstraZeneca viste seg å kunne gi alvorlig sykdom, ble vaksinen stoppet. Man har ikke turt å gjøre det samme med Pfizer som er den vanligste i Norge. Er det fordi politikerne da ville stått uten verktøy mot pandemien?

Norsk offentlighet har ikke fått høre om alle sportsstjernene som har dødd etter å ha tatt vaksinen. Mediene spiller på lag med myndighetene, men det finnes mye informasjon der ute om bivirkninger og dødsfall blant unge topptrente menn som ikke ville blitt akseptert hvis det ikke lå en politisk beslutning bak.

Madsen later som han er på trygg medisinsk grunn. Det er han ikke. Han snakker politikk. «Vi» ofrer ikke noen menneskers liv for å redde andres, spesielt ikke når også vaksinen viser seg ikke å gi den beskyttelsen som ble annonsert.

I Norge har man ikke viet oppmerksomhet til at naturlig immunitet er langt bedre enn den man får gjennom vaksine. Den forsvinner etter noen måneder, mens den naturlige varer i årevis.

Det finnes et annet kost-nytte-regnskap enn det Madsen snakker som viser et helt annet resultat: Det store antall bivirkninger og vaksinenes synkende effektivitet tilsier at man bør stanse vaksineringen for yngre og barn og i stedet la det være et tilbud til svake grupper. Man bør heller satse på medisinering som det nå finnes mange av. I delstaten Punjab i India slo man tilbake smittebølgen med ivermectin, men India snakker ikke høyt om det fordi man lovet medisinalindustrien ikke å ødelegge markedet for vaksiner.

Det virker ikke som om Madsen har forstått at synet på vaksinene er ved å endres. Israel blir trolig det første landet som hopper av vaksinevogna.

Men Madsens ord blir stående.

– Risikoen ved å ta vaksinen er ganske minimal, mener Madsen.

Mange av hendelsene som er meldt inn er vanlige symptomer og sykdom. De kunne også oppstått uavhengig av vaksinen. (ntb)

Dette er en bagatellisering av et ukjent terreng som kan skjule mange mennesker med alvorlige følger. Man har vært opptatt av senskader av covid19, men virker uinteressert i alvorlige bivirkninger.

Er det derfor bare rundt halvparten av innmeldte saker er gjennomgått?

 

Les artikkelen direkte på Dokument

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar