Nær 300 personer har søkt erstatning etter koronavaksinasjon

document.no
Nesten 300 personer har søkt om erstatning etter skader og dødsfall i forbindelse med koronavaksinering. Over 1,1 millioner kroner er utbetalt så langt.