Nå vil de gå løs på verna vassdrag igjen

Steigan.no
Jan Herdal

Av Jan Herdal.

Ifølge foreløpige tall fra kraftbørsen Nord Pool produserte Norge 156,5 TWh strøm i 2021. Det er ny rekord for andre år på rad. Tall fra Statnett viser at vel 16,5 TWH, over 10 prosent, av dette ble eksportert. Tross en tørr sommer hadde vi rikelig med kraft til eget bruk også i fjor.

Dessverre har vi skaffet oss et politisk maktapparat på nakken som systematisk gir feil svar på spørsmål som aldri er stilt. Den strømPRISkrisa som politikerne sjøl har skapt med ubegrenset krafteksport og tilsvarende import av skyhøye priser, skal løses – med økt produksjon.

Vi kan rasere de sist urørte naturområder i landet og produsere skjorta av oss. Så lenge vi er integrert i EUs kraftsystem, vil vi aldri få “nok” kraft. EU er umettelig, på grunn av sitt grønne skifte og raseringen av sin egen kraftforsyning.

Vindkraftmafiaen er skandalisert. En meningsmåling i avisa Klassekampen viser sterk økning i den folkelige motstanden mot vindkraft på land. 50 prosent av folket sier nå nei, 37 prosent sier fortsatt ja. På Vestlandet er motstanden hele 60 prosent. Vindkraft blir mye skrik og lite ull.

Vannkraft er neste alternativ. Til en viss grad er det helt greit. Professor Leif Lia ved NTNU har anslått at 20 til 30 TWh kan hentes ut av det eksisterende vannkraftsystemet, med minimale naturinngrep.

Men dette er ikke bra nok for globalistene, som fortsatt vil gjøre Norge til EUs “grønne batteri”. Fire partier, Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, med andre ord et massivt flertall på stortinget, åpner nå for å bygge ut verna vassdrag igjen. Etter en generasjons pause.

Refrenget er at vi er nødt til å bygge ut mye ny kraft, på grunn av økende behov i framtida. Firerbanden glemmer å fortelle at mye av dette behovet har de funnet opp sjøl.

Ett eksempel er den vanvittige elektrifiseringen av sokkelen, som vil sluke 12-14 TWh, eller hele eksportkapasiteten i et normalår. Et annet er produksjon av “grønn” hydrogen til energibruk, et påfunn som vil sluke omtrent 3 TWh strøm for hver TWh du får ut igjen i form av hydrogen. Datasenter er en annen, høyst tvilsomt affære.

Vinklingen på regjeringens nye energikommisjon er rimelig klar: – Vi vet at vi trenger mer kraft i tiden som kommer fordi vi skal elektrifisere samfunnet slik at vi når klimamålene i Parisavtalen, sier oljeminister Marte Mjøs Persen til Dagsavisen.

Vi ser hva som kommer. Det fine er at norsk natur- og miljøbevegelse her har en glimrende anledning til å riste av seg vindkraftutopien for godt, finne tilbake til sine røtter og igjen vise hva den virkelig står for.