Musk tapte første rettsrunde

Resett.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Resett.no:

annonse

Twitter fikk, under dagens innledende rettsmøte, gjennomslag for sitt ønske om rask behandling av rettsstriden.

Twitter hadde bedt om en rask rettsprosess, for å unngå at saken trakk ut og skadet selskapet ytterligere, og dommerne sa seg enige.  Dermed blir det rettssak  allerede i oktober, og ikke først til neste år, som Elon Musk ville.

Etter at Musk nylig trakk seg fra avtalen om å kjøpe Twitter for 44 milliarder dollar, gikk selskapet til søksmål for å tvinge ham til å oppfylle avtalen.

annonse

Milliarder av dollar står på spill for begge parter
Det er imidlertid ikke bare milliarder av dollar som står på spill for partene i konflikten. Musk har nemlig tatt til orde for å innføre en nærmest ubegrenset ytringsfrihet på Twitter, så fremt ytringene ikke bryter amerikansk lov, når han har kjøpt, eller blir tvunget til å kjøpe selskapet.

Musks ønske om å nærmest slippe til hva som helst av ytringer støttes ikke av mange av kanalens brukere, ansatte og annonsører, og dette er aktører Twitter er helt avhengig av å være på god fot med for å oppnå lønnsom drift.

Dersom Twitter vinner frem i retten risikerer Musk i beste fall å måtte punge ut med flere milliarder dollar i erstatning. I verste fall kan han bli tvunget til å kjøpe selskapet til avtalt pris, til tross for at selskapet har falt nokså mye i verdi siden april. Den 5. april var Twitter-kursen på 51 kroner, men i dag var den falt til 39,50 kroner.

Har Musk råd til å gjennomføre kjøpet?
Elon Musk inngikk avtalen om å kjøpe Twitter i april, men kunngjorde i juli at han hadde tenkt å trekke seg fra avtalen. Musk argumenterer blant annet med at Twitter har holdt tilbake informasjon om at mange av brukerkontoene er falske, men disse forholdene skal ifølge Twitter ha vært kjent for både Musk og resten av markedet i lang tid.

Om Elon Musk skulle bli tvunget til å kjøpe Twitter til 44 milliarder dollar vil han kanskje også få problemer med å skaffe til veie pengene, for Musks verdier er i stor grad bundet opp i Tesla-aksjene han eier og kursen på disse har falt kraftig i perioden april til juli. Den 4. april var kursen på 1145 kroner. 1. juli hadde kursen falt til 681 kroner og i skrivende stund er Tesla-kuren på 735 kroner.

Da skandinavene hersket over Italia (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

Les artikkelen direkte på resett.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar