Motstand mot vaksineplikt kapres ikke av ekstremister

Steigan.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Av Sten Kracht, samfunnsviter.

 «Høyreradikale fra andre land tar seg over grensen til Østerrike. De skal demonstrere mot koronavaksinen. Det finnes nemlig uro å spille på.»                                                             

Dette var begynnelsen på Aftenpostens leder 29 Januar. Til slutt kommer en advarsel.      

«folk flest bør passe på hvem de omgir seg med, uansett hvor kritiske de er til politiske tiltak.

Aftenposten argumenterer: Det er ekstremistene og særlig høyre ekstremistene. Disse kreftene infiltrerer genuin og legitim skepsis til pandemihåndteringen. Kreftene kaster seg over klimapolitikk, vindmøller, innvandring, vaksiner og hva som helst. Lederen supplerer: Kreftenes motiv er kun å forsterke mistillit mellom styrende og styrte, uansett tema. Myndighetene i et liberalt samfunn må møte demonstrasjonene med åpenhet og vilje til å svare på spørsmål.

Dette er farlige holdninger som vi forbinder med krig og borgerkrigs lignende tilstander. Har det ikke vært nok mistenksomhet og frykt mot å bli smittet av et virus? Det er neppe saklig grunn for at vanlige folk skal gå rundt å mistenke hverandre for å være ekstremister.

Motstand mot vaksineplikt er godt begrunnet – etisk, vitenskapelig og juridisk. Denne motstanden er legitim og trues ikke av såkalte høyreradikale eller ekstremister. Fredelige demonstrasjoner dekkes av media kun i beskjeden grad eller ikke i det hele tatt. Derimot er interessen for å dekke demonstrasjoner med utbrudd av vold påfallende stor. Medias rolle under pandemien har ikke bidratt til åpenhet og debatt.

Protestene i Østerrike, Frankrike, Italia, Tyskland, Australia, Canada og USA er massivt økende. Motstanden er en reaksjon mot innføring av vaksineplikt og ekstreme restriksjoner mot et mindretall uvaksinerte. Det er retten til å bestemme over egen kropp som krenkes. Uvaksinerte blir sagt opp uten kompensasjon og diskrimineres på en rekke områder inklusive bøter. Innføring av vaksine plikt i kombinasjon med straffe reaksjoner bryter med de fleste lands grunnlovfestede menneske rettigheter.                                                                                        

Vaksineplikt og diskriminering er brudd på Europarådets resolusjon: 2361 (27.01.2021)                                                                                                        

Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations                                                

Forsamlingen oppfordrer medlemslandene og EU til å sørge for:                                                    

– innbyggerne er informert om at vaksinering ikke er påbudt og at ingen er under politisk, sosialt eller annet press til å bli vaksinert hvis de ikke vil. (7.3.1)                                                                                                                                      – ingen skal diskrimineres for ikke å ha blitt vaksinert, på grunn av mulig helse risiko eller for ikke å ville bli vaksinert. (7.3.2)

Sten Kracht

Samfunnsviter

Les artikkelen direkte på Steigan

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar