Milliardær: USA på vei mot borgerkrig

Steigan.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Grunnleggeren av verdens største hedgefond, Bridgewater Associates, Ray Dalio, skrev nylig om at USA er på «klassisk vei» mot «en slags» borgerkrig.

Dalio skriver dette på sin side på LinkedIn: The Rising Risk of Civil War: Following in the Footsteps of History.

Dalio skriver:

Av grunner som er dekket mer fullstendig i boken min Principles for Dealing with the Changing World Order, ser USA ut til å være på en klassisk vei mot en form for borgerkrig.

Ingunn Kvil Gamst har oversatt utdrag av Dalios artikkel for Derimot.no:

e nåværende finansielle forholdene og de uforsonlige forskjellene i folks ønsker og verdier er ingredienser som kan føre til sivil strid ifølge han.

«Når vi ikke vet hva som er sant på grunn av at forandringer i mediene og propagandaen blir befolkningen mer og mer polarisert, følelsesmessig og mer politisk motivert», skriver Dalio på LinkedIn.

Han peker på flere faktorer som får han til å innta et slikt syn. Det er store mangler, høye skatter, inflasjon og store forskjeller i befolkningen som fører til denne politiske polariseringen.

«Når alt dette hender samtidig som utenlandske makter blir sterke nok til å utfordre verdens ledende stormakt kan dette føre til en borgerkrig. Vi er inne i en spesiell farlig periode. En slik periode tror jeg vi er inne i nå», understreker Dalio.

Han legger at «Det viktigste spørsmålet er hvordan dette systemet vil utvikle seg før det bryter helt sammen».

Han bemerker at politiske krefter fra opposisjonens side «kjemper for å vinne, koste hva det koste vil». De gjør det umulig å inngå kompromisser og etterlater seg mange «som er altfor redde» til å si fra eller stille som kandidater til offisielle verv.

«Historien viser at den største utfordringen for demokratiene er at de produserer slike fragmenterte og fiendtlige holdninger. Det kan gjøre dem ineffektive og uorganiserte, noe som kan føre til dårlige resultater og revolusjoner».

Dalio spår at årets valg kan bli et vendepunkt for USAs indre politikk.

«I 2022-valget kan vi få se at de moderate vil tape og at ekstremistene og populistene vil vinne, fordi begge sider vil ha personer som vi kjempe og ikke inngå kompromisser.

Høyesterett vil måtte ta beslutninger i omstridte saker som folk er villige til å slåss for. Det er stor risiko for at begge sider vil se på beslutningene som urettferdige og som er tatt av motstandernes side. Og de vil ikke akseptere dem. Dette kan føre til at man utfordrer makten», spår han.

Det er ikke første gang Dalio kommer med slike forferdelige prognoser. I november i fjor kom han med en bok Principles for Dealing with the Changing World Order.

Der advarer han mot en «høy risiko» for en borgerkrig i USA i løpet av de neste ti årene. Nettopp på grunn av «den eksepsjonelle økningen i polariseringen».

Tapet av sannhet i det offentlige rom

Vi føyer til en oversettelse av det Dalio skriver om løgn og forvrengninger i mediene:

Å ikke vite hva som er sant på grunn av forvrengninger i media og propaganda øker etter hvert som folk blir mer polariserte, emosjonelle og politisk motiverte. I trinn 5 jobber de som kjemper vanligvis med de i media for å manipulere folks følelser for å få støtte og ødelegge opposisjonen. Det er velkjent at dette skjer nå. Den oppfattede sannheten i media, både tradisjonelle og sosiale, er lavere enn noen annen gang i våre liv. For eksempel fant en Gallup-undersøkelse fra 2021 at bare 7 prosent av de spurte amerikanerne har «mye» tillit til media og bare 36 prosent av de spurte har enten «middels» eller «stor del» tillit til media. Det kan sammenlignes med 72 prosent som stolte på media i 1976.

Selv svært dyktige og mektige mennesker er nå for redde for media til å si fra om viktige saker eller stille til offentlige verv.

Les også: The next US civil war is already here – we just refuse to see it

Les artikkelen direkte på Steigan

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar