Mens private husholdninger har måttet tåle rekordhøye strømpriser, har store offentlige virksomheter sluppet unna

Resett.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)
Takket være prisbinding og langtidskontrakter så har Helse sør-øst har spart 200 millioner under strømkrisen – betalte 35 øre KWT. Torsdag toppet strømprisen seg på 2,64 kroner for en KWT på Øst- og Sørlandet. På samme tid kostet den 0,54 kroner i Nord- og Midt-Norge For en husholdning med spotprisavtale i Sør-Norge kostet en ti […]
Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar