Menighetsblad, ekkokammer, nettavis eller tenketank?

Rights.no
HRS leses bare av “menigheten”, er en “rasistblogg”, “mangler påvirkningskraft”, skribentene “betyr ikke noe”, og det å være mest delt i sosiale medier har “heller ingen betydning”, påstår kritikerne. Kritikken av HRS er mangslungen, men samtidig sier kritikk ofte mer om kritikeren enn om den som kritiseres. Innvandringens økonomiske og verdimessige konsekvenser vil fortsette å være et toppolitisk tema.