Menighet fikk ja til ny moske i Oslo sentrum

document.no
Byrådet i Oslo har gitt tillatelse til oppføring av en ny moské i Calmeyers gate i Oslo sentrum. Byggeprosjektet er anslått å koste mellom 150 og 200 millioner kroner.