Mener regjeringen sløser bort Oljefondet i «klimaspekulasjon»

Resett.no
Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

annonse

annonse

Vil at statens inntekter skal komme «befolkningen til gode».

Det er FrP-representantene Sylvi Listhaug, Hans Andreas Limi og May Helen Hetland Ervik som skriver dette i et representantforslag til regjeringen med tittelen: Representantforslag om at oljefondet ikke skal brukes til klimaspekulasjon.

– Klimaspekulasjon er forbundet med høy risiko og kan medføre store tap som vil ramme både folk flest og offentlig sektor. Det er flere saker som nå gir grunn til bekymring for fondets fremtid, skriver de og viser til et oppslag i Dagens Næringsliv 23. februar omhandler statsministerens møte med investeringsfondet Blackrock i New York.

De mener det her fremkommer i kontakten i forkant av møtet fra Statsministerens kontor at regjeringen skrev at den hadde intensivert sitt arbeid med energiomstilling blant annet ved å utrykke klare forventninger til Statens pensjonsfond utland.

De viser videre til uttalelser Støre har gjort i intervju med Financial Times:

«Oljefondet er eiendommen til det norske folk, og det er opp til regjeringen og Stortinget å sette rammene for fondet, noe som etter mitt syn gjør fondet til et politisk verktøy.»

– Dette kan oppfattes som et forsøk på politisk styring av fondet i retning av den politiske plattformens klimaformuleringer om oljefondet, skriver FrP-representantene.

De mener dermed Støre i sin politiske plattform setter oljefondets formål under press. Fondet skal gjøres til en del av klimapolitikken.

Oljefondets egentlige formål skal være dette ifølge FrP:

«Oljefondet har som formål å sikre en høyest mulig avkastning over tid. Handlingsregelen fastsetter at oljeformuens avkastning skal benyttes blant annet til investeringer i infrastruktur og vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser.»

Også klima- og energiminister Espen Barth Eide bekymrer FrP da han i et intervju med DN 10. mars sier at de ekstra milliardene fra veksten i energiprisene skal benyttes til «grønn omstilling».

– Eksemplene på at regjeringen Støre setter oljefondets formål i bevegelse, er nå flere, og på denne bakgrunn er det grunn til å frykte at det er klimaspekulasjon fremfor bidrag til velferdsstatens kjerneoppgaver og infrastrukturutbygging som skal prege oljefondet og forvaltningen av petroleumsinntektene i tiden fremover, skriver de og fortsetter:

– Forslagsstillerne mener at mulighetene oljefondet og petroleumssektoren gir landet, skal komme dagens og kommende generasjoner til gode og ikke brukes opp på politiske klimaeventyr.

FrP fremmet dermed forslag om at

  1. Stortinget ber regjeringen sørge for at statens ekstraordinære inntekter som følge av høye energipriser kommer befolkningen til gode gjennom avgiftsreduksjoner og investeringer i Norge.

  2. Stortinget ber regjeringen avstå fra å bruke oljefondet som et klimapolitisk instrument.

«Asylshopper» nekter å forlate Norge – først må norske myndigheter utbedre hans tannproblemer (+)

Tegn abonnement
eller
støtt oss på andre måter
hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.


Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Les artikkelen direkte på resett.no