Medlem i Taliban-delegasjonen kobles til Dagblad-journalist Carsten Thomassens død

document.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Medlem i Taliban-delegasjonen kobles til Dagblad-journalist Carsten Thomassens død – Document


Les artikkelen direkte på Dokument

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar