MDG vil ta privatbilen fra alle i bydel Gamle Oslo

Resett.no
De som bor i Gamle Oslo bruker bare 16 prosent bil når de reiser. MDG mener det likevel er mye og vil ha prosenten ned til null. – Nasjonalt foregår 63 prosent av reisene med bil. Gjennomsnittet for hele Oslo er 35 prosent, sier forsker Vibeke Nenseth ved Transportøkonomisk institutt (TØI) til Dagsavisen. Hun mener […]