MDG-politiker Jens Ulltveit-Moe: – Den grønne omstillingen kan bli kostbar på kort sikt

Resett.no

Resett.no:

Jens Ulltveit-Moe på MDGs valgvake på Sentralen under stortingsvalget 2021. Foto: Annika Byrde / NTB

annonse

annonse

Næringslivsleder Jens Ulltveit-Moe, som sitter i sentralstyret i MDG, mener at klima- og naturkrisen krever kriseledelse.

– Jo lenger vi venter med å omstille oss til et nullutslippssamfunn, desto dyrere blir det. Utslippene må kuttes, vanene våre endres, vi skal bort fra kjøp-og-kast og over til en sirkulær praksis. Samfunn og næringsliv må tilpasse seg til klimaendringene. Vi må endre måten å tenke og handle på. Vi skal bli grønne, skriver Jens Ulltveit-Moe og Bjørn Kjærand Haugland fra Skift – Næringslivets klimaledere i Aftenbladet.

– Den grønne omstillingen kan bli kostbar på kort sikt, men alternativet – at vi fortsetter som i dag – vil bli ekstremt mye dyrere.

annonse

Les også: FrP-politiker til Resett: – EUs hodeløse energi- og klimapolitikk skal ikke ødelegge for Norge (+)

De skriver at utfordringene står i kø, og krisene hoper seg opp. Klima- og naturkrisen er her og vil kreve mye av oss alle i mange år framover, påpeker de to.

– Høye drivstoffpriser og kraftpriser kan føles urettferdig og vanskelig her og nå, men løsningen ligger ikke i kutt i drivstoffavgift eller andre former for støtte. Naturen og klimaet vårt tåler det ikke.

– Pengene må gå til omstilling som bidrar til å gå vekk fra aktiviteter som slipper ut klimagasser og bygger ned natur.

Les også: Forsikringsselskap hiver seg på klima-aktivisme: – Vi har betydelig innkjøpsmakt (+)

Skift mener at regjeringens veikart for grønt industriløft og den nye batteristrategien er en god start. Dette handler ikke bare om å kutte utslipp, men hvordan vi re-industrialiserer Norge og tilpasser oss framtiden, skriver Ulltveit-Moe og Haugland.

– Til en framtid med ny industri og nye arbeidsplasser som sikrer velferden for generasjoner framover..

Regjeringen insisterer fortsatt på elektrifisering av sokkelen: – Vi skal nå klimamålene våre (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

Les artikkelen direkte på resett.no