Mattilsynet kan få tilgang til kjøleskapet ditt

document.no
Hørings­behandlingen av et meget oppsiktsvekkende forslag er nylig avsluttet. Helse- og omsorgs­departementet er ansvarlige for saken, så dette havner på bordet til Ingvild Kjerkol (Ap). Blir forslaget vedtatt, får Mattilsynet adgang til ditt private hjem.