– Mangelen på ledelse fra regjeringen kan føre til strømrasjonering

Resett.no

Resett.no:

Kraftig tapping av vannmagasiner, som her i Zakariasvatnet, har latt Støre, via Statkraft, selge svære mengder strøm utenlands. Foto: Halvard Alvik / NTB

annonse

annonse

Det er en skandale at manglende ledelse fra regjeringen kan gjøre at vi går mot strømrasjonering i energinasjonen Norge, mener Arild Vollan.

Vollan er partner i selskapet Arctic Development i Vardø.

Støre sa til Aftenposten onsdag at strømkrisen kan forklares med tørrår to år på rad, og at «vi må leve med et energisystem i Europa sterkt påvirket av krigen i Ukraina» som sammenfaller med lite vind og tørrår.

annonse

«Statsministeren ser tydeligvis bort fra at Sør-Norge fikk de høye strømprisene lenge før krigen i Ukraina. Han unnlater også å påpeke at vannmagasinene har blitt tømt på grunn av for stor eksport av strøm til EU-land», skriver Vollan i et innlegg i Nettavisen.

Regjeringen må gripe inn

Han mener regjeringen har ansvar for reguleringen av strømproduksjonen, og at den må gripe inn for å gjøre noe med at det lønner seg for kraftselskapene å selge strøm til utlandet selv når det er lite vann i magasinene.

«Helt siden 1990-tallet har energiproduksjonen gradvis blitt overlatt til et markedssystem, uten politisk styring underveis» skriver Vollan, og henviser til en artikkel av tidligere statssekretær Trygve Tamburstuen i Dagbladet der han utdypet dette.

Les også: Tidligere statssekretær: – Kraftpolitikken er en skandale

At Støre likevel er avventende, kan skyldes at han er engasjert i noen av de langsiktige avtalene Statkraft har inngått med utenlandske kjøpere av norsk strøm, hevder Vollan.

Som eksempel trekker han frem en avtale mellom Deutsche Bahn og Statkraft som ble undertegnet da Støre var i Tyskland, som forplikter Mågeli vannkraftstasjon i Sør-Norge til å forsyne Tyskland med vannkraft tilsvarende energibehovet til rundt 40 000 tog per dag i ti år.

«For Norge er det altså viktigere å forsyne jernbanen i Tyskland med strøm enn å elektrifisere Nordlandsbanen, hvor lokomotivene fremdeles går på tung-diesel», er Vollans kommentar.

Har gitt fra oss råderetten

Med innlemmelsen i EUs strømmarked har Norge gitt fra seg råderetten over egen kraftproduksjon, sier han, og etterlyser en regjering som i større grad ivaretar norske interesser.

«Hovedoppgaven til en regjering er å sikre arbeidsplassene og å sikre at landets innbyggere har råd til å leve. Regjeringen må ta kontroll over strømmen. Dette gjøres ikke gjennom midlertidige «strømstøtter», her og der. De høye strømprisene kan ikke bare løses gjennom nye støtte-ordninger. Regjeringen sin strømstøtte er kun en tilbakebetaling av for mye innbetalte penger», fremholder Vollan.

Han mener det er naivt å tro at strømprisene vil synke så lenge strømmarkedet fungerer som nå, og at vi må innføre et nytt system for salg av strøm i Norge.

Slik strømmarkedet fungerer nå, vil en sammenbinding av de ulike prisområdene i landet bare føre til høyere priser i nord og ikke lavere priser i sør, skriver han og avslutter:

annonse

«Det må vi forvente at Regjeringen også skjønner. Etter Statnett sine planer vil det i 2028 være fri flyt av strøm fra nord til sør. Men allerede i 2025/26 kan det begynne å gå strøm fra Nord-Norge til Sør-Norge. Arbeidet går sin gang, dersom ikke regjeringen gjør noe.»

Roar Flåthen mener Støres ettermæle faller på strømprisen 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

Les artikkelen direkte på resett.no