Mange saker gjenopptas på grunn av domfeltes tilregnelighet

Resett.no
30 prosent av sakene der det er gitt medhold om gjenopptakelse de siste 15 årene, har  blitt tatt til følge etter nye funn rundt domfeltes tilregnelighet. I 74 av 249 tilfeller hvor Gjenopptakelseskommisjonen har tatt begjæringer om gjenopptakelse helt eller delvis til følge, så er årsaken nye funn rundt domfeltes tilregnelighet, skriver ABC Nyheter. 42 […]