Lykkes med å betale migranter for å reise hjem

Rights.no
Litauen sender nå ulovlige migranter tilbake til Irak på charterfly, med den irakiske regjeringens velsignelse. Det oppsiktsvennekde er at ved å gi den enkelte migrant kun 10.000 kroner i hånden, forlater migrantene Litauen frivillig. Dette burde være et signal til resten av EU-landene om hvilke metoder som gir frukter.